1403. 24. april.


Jakob Ulvsen, ridder, skøder en gård i Igelösa til kapitlet i Lund som vederlag for en gård i Årsjö

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus Wlfsson miles salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi me quandam curiam in Yæløse. in qua Nicolaus Faber habitat. dans pro pensione tria pund annone. cum omnibus suis pertinenciis uidelicet agris pratis etcetera quam de domino Petro Stigoti milite habui. uenerabili capitulo Lundensi in recompensam unius curie in Aræsyo ipsi capitulo per Iohannem Constantini pro anniuersario suo legate. michique per idem capitulum resignate et scotate. in recompensam predicte curie in Yæløsæ pro dicto anniuersario tenendo. liberam resignasse. scotasse et ad manus ipsius capituli assignasse. perpetue possidendam. ♦ Unde obligo me et heredes meos. ipsi capitulo Lundensi. predictam curiam in Yæløsæ cum suis pertinenciis apropriare disbrigare et ab[1] impeticione omnium liberare ♦ Item obligo me et heredes meos. ipsum capitulum Lundense indempne conseruare. si dicta curia in Yæløse ab eo secundum leges terre impedita fuerit uel euicta. ♦ In cuius rei testimonium. sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium. dominorum Stigoti Petri. Absolonis Petri. Henrici Iohannis. Petri Iohannis militum. Thuronis Tostæsson et Nicolai Bene dicti armigerorum. presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mcd tercio feria tercia post dominicam Quasimodogeniti.

1. ab] herefter gennemstreget omni Aa.

Oversættelse

Jakob Ulfsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at jeg til det ærværdige Lundekapitel har afstået og skødet en vis gård i Yæløse, hvori Niels Faber bor og giver tre pund korn i landgilde, med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge etc. som jeg havde erhvervet af hr. Peder Stigsen, ridder, og overdraget samme kapitel den i hænde at besidde evigt til gengæld for en gård i Aræsyo, der var testamenteret samme kapitel af Jens Konstantinsen for hans årtid, og af samme kapitel afstået og skødet til mig til gengæld for den fornævnte gård i Yæløs af hvilken, der da skal holdes den nævnte årtid. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle og frigøre samme Lundekapitel den fornævnte gård i Yæløse med dens tilliggender og fri den for enhver tiltale. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde samme Lundekapitel skadesløs, hvis nævnte gård i Yæløse bliver anfægtet eller afvundet i overensstemmelse med landskabets love. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Stig Pedersen, Absalon (Aksel) Pedersen, Henrik Jensen og Peder Jensen, riddere Ture Tostesen og Niels Bentsen, væbnere. Givet i det Herrens år 1403 tirsdag efter quasimodogeniti- søndag (1. søndag efter påske).