Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Skoede

322 Resultater:
Vis 100 pr. side
1401. 19. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Arnold Stuke og fru Mette skøder Kajemose og Ørslev til kronen.

1401. 20. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra.

1401. 24. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerns brev, at Bent Andersen skøder Törringe til dronning Margrete.

1401. 30. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder tre brydegårde i Allindemagle til hr. Niels Bille, kannik i Roskilde.

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 14. juniÅgård sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete.

1401. 20. juniViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete.

1401. 7. juliRyde sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet.

1401. 13. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg.

1401. 14. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Svend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård.

1401. 16. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete.

1401. 19. juliÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete.

1401. 25. juliÅrhus sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus.

1401. 3. august sprog: da, emne: skøde

Niels Jensen af Klæstruplund skøder og oplader sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus.

1401. 22. novemberFlensborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Krog, borgmester i Flensborg, m.fl. skøder deres rettigheder i Løgismose til Iver Jul.

1401. 22. november sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Iver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder.

1401. 20. december sprog: da, emne: skøde

Hr. Jakob Akselsen af Krageholm skøder sin hovedgård i Bollerup og en gård i Gerarp til hr. Stig Pedersen.

[Omkr. 1401. 21. december] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mechtild og hendes søn Oluf Hermansen skøder Yderstved til Aksel Mogensen.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Ågesen skøder en gård i Skals til Niels Smed.

1401Hellum herredsting emne: skøde

Tingsvidne, at Jens Torbensen skøder sit gods i Kragstrup til Palle Truedsen.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Valdemar Bydelsbak skøder Gavnø til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bent Andersen skøder sin fædrene gård i Tyringe til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen.

[1401-1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro.

1402. 16. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, sælger og skøder Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete.

[Efter 1402. 23. januar - før 1404. 1. november] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, af Egede sit gods i Falkerslev på den betingelse, at han skal indløse det fra deres broder hr. Folmer Jakobsen for 80 lybske mark.

1402. 27. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Moltke skøder Anders Jakobsen Lunge, ridder, gods i Gunderslevlille og Rejnstrup.

1402. 18. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Palle Brammel skøder Kålbækgård i Ellerup og en gård i Borris til Tyge Levring.

1402. 16. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Holk og hans søster Sofie skøder en gård i Næs til deres bror, Palle Kirt.

1402. 25. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Jens Ivarsen af Frørup skøder alt sit gods i Verst til Henneke Limbek.

1402. 23. juniSølvesborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kong Erik og dronning Margrete skøder alt deres gods i Tyvelse, Tybjerg herred, til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster til gengæld for Gavnø, hvor de ønsker at oprette et fruekloster.

1402. 23. septemberRoskilde sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder al sin ret i Skuldelev samt bispetienderne af Skuldelev, Gerlev, Kyndby og Skibby og en gård i Sæby til sankt Laurentii kapel i Roskilde domkirke til gengæld for det gods, som afdøde biskop Niels havde skænket i Ods, Ars, Skippinge og Tuse herreder, og henlægger kapellet til præbenden Osted.

1402. 25. september emne: skøde

Tingsvidne, at Tideke Høviske skøder en gård i Lund til sin medborger Jakob Skytte.

1402. 6. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Anders Gunnesen i Nösdala skøder på Göinge herredsting gods i Everöd til Åstred Madsen.

1402. 23. november sprog: latin, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge, ridder, skøder Magleby, tre gårde i Varpelev og tre gårde i Tåstrup til biskop Peder af Roskilde.

1402. eller 1403. 13. december sprog: latin, emne: skøde

Evert Grubbe, væbner, sælger sin hustru Margretes arvegods i Stærkinge til biskop Peder af Roskilde og overdrager hende til gengæld eet bol jord i Vedskølle.

1402. 16. december sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim sælger alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

1402 sprog: latin, emne: skøde

Samme Cecilie skøder en grund i Stuby til Næstved sankt Peders kloster.

1402 emne: skøde

Jens Selin skøder Bodulv Ågesen sin gård i Malmø

1402 eller 1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Jensen af Stadsgård skøder gods i Nebel til biskop Bo af Århus.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Vidisse af skødning af gods til Børglum kloster.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder sit gods i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, skøder sit gods Lywnxwetth til Børglum kloster.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens og Arild Madsen skøder en gård i Kalundborg til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Fensmark til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne om Hartvig Tralows skødning af gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Pilemand skøder sin ejendom i Sigersholm til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sin andel i Borsjø gård til dronning Margrete.

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Aksel Ubbesen skøder alt sit gods på Fyn, herunder hovedgården i Brembæk, til biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs.

1403. 18. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Tyge Basse i Nielstrup skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

1403. 19. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye.

1403. 6. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.

1403. 21. aprilRibe byting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Ribe byting om, at Jens Greverod, borgmester i staden Ribe, skøder sin badstue i Sudergade til Ribe by.

1403. 24. april sprog: latin, emne: skøde

Jakob Ulvsen, ridder, skøder en gård i Igelösa til kapitlet i Lund som vederlag for en gård i Årsjö

1403. 12. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Henneke Rantzau, væbner, oplader al sin ret til det gods på Hostrup, han havde købt af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, søster til Peder Dunker.

1403. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Evert Moltke i Helsinge, væbner, skøder al sin ret til en gård i Bøstrup til Antvorskov kloster.

1403. 15. juni emne: skøde

1403. 15. juni, Reg. Dan. nr. *3113, også trykt Gammeldanske Diplomer II 154, Ivar Nilsson, ridder, Sten Haraldsson, væbner, gift med Cecilia, søster til Ivar Nilsson, skøder al deres ret til Fiholm til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.

1403. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Larsen skøder tre gårde og et bol i Ellerup til Tvilum kloster.

1403. 11. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1403. 29. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ingmar Nielsen skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1403. 15. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder gods til Håsum kirke.

1403. 24. august sprog: latin, emne: skøde

Absalon Mogensen i Krenkerup, ridder, skøder sit gods i Herridslev til væbnerne Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg.

1403. 13. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen.

1403 sprog: latin, emne: skøde

Hr. Bjørn Olufsen skøder en gård ved Frerslev og en grund i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete.

1403Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder sit gods i Stigs-Bjærgby til Sabel Kerkendorp.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Grubbe og Margrete, enke efter Henrik Skytte, skøder deres gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncikesen skøder alt sit gods på Sjælland til biskop Peder.

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Troelsen af Stensballegård skøder to gårde i Sneptrup til Øm kloster.

[Omkr. 1403-1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ivan Nielsen skøder en gård i Øster Branderslev (?) til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.

[Omkr. 1403-1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Pedersen skøder sit gods i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

[1403-1410] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge af Gunderslevlille skøder en gård i Vester Såby til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

1404. 19. januar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Knudsen i Fuglebjærg skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 9. april emne: skøde

Henneke Gyncekesen Mule, borger i Roskilde, skøder en grund i Skanør til Klemens Truedsen, rådmand i Lund.

1404. 11. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Sofie Jensdatter, enke efter Peder Basse, og sønnen Jens Basse skøder deres gods i Båg herred til Jens Pedersen af Løgismose.

1404. 23. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Djurs Nørre herred til hr. Peder Nielsen af Ågård.

1404. 24. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred.

1404. [Efter 2. august] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Biskop Lave af Viborg skøder et møllested i Ulbjerg til Viborg sankt Hans kloster.

1404. 3. august sprog: latin, emne: skøde

Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, skøder 8 boder i Skanør, 8 gårde i Nävishög samt alt sit gods i Måssheddinge og Hemmestorp til Lunds kirkes bygningsfond mod, at dennes værger lader en daglig messe holde i koret.

1404. 7. september sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Ingvarsen skøder sin rettighed i en gård i Gunderslevlille til hr. Tyge Basse.

1404. 15. oktober sprog: da, emne: skøde

Hr. Peder Basse i Svendstrup skøder og oplader det gods i Årsmarke og Årsmarke overdrev, som han arvede efter sin farmor fru Kirstine, til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skøder ved mageskifte 2 agre og 3 skæpper land til Jakob Nielsen Rintaf i Reinstrup.