1402. 16. december.


Hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim sælger alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thæte breef se ellæ høræ helsæ wi Anders Martensøn ther kallæs Pæp ryddæræ[1] ok Iønes Andersøn ther kalles Grym ewinneleghæ meth wor hærræ/ ♦ Wi kungøræ thet allæ mæn næruarendhe ok kommæsculendhæ/ thet wi een hethærlegh man thennæ breefførære Niels Swensøn af Ællingge alt worth gooz som oos ær meth ræth arf til kommæth som hær æftær staar skrewæskrewæth[2] mik Anders æftær min søn Niels ok mik Iønes Andersøn æftær min kæræ mother. ♦ Først wor howæth garth i Tostarp i Haragers hæret meth ny festær i Haragær maglæ ok een garth i then samæ by som kalles Boos garth ok een half garth ok i then samæ by som Niels Tulæsøn nu i boor ok al then ræth som wi hawæ i thre garæ ok i then samæ by hwilkæ thre gares landgildhæ ær giwæt til then kyrkæ som i Haragær maglæ ær/ ♦ Ok two garæ ok een half i Skærf[3] / een garth i Hærsløf ok een i Hærmænstorp[4] ♦ Thæssæ gooz ok al ok hwar særlestæs meth allæ thørræ tilliggelsæ hawæ wi saalt til ewærdeleghæ aghæ ok skøth ok framdelæs wi skøthæ meth thæthæ wort opnæ breef ok kænnæs oos wp at hawæ baræth pænyæ ok fwlt wærth af thæn samæ Niels Swensøn faræ the samæ faræ savthæ goos swa at oos nøyør. ♦ Item bindhæ wi oos bathæ til ok woræ arwæ thæn faræ sauthæ Niels Swensøn ok hans arwæ al thæssæ faræ sauthæ goos[5] at hemlæ fry ok tilsta faræ hwars manz hindær ællæ tiltal. ♦ Til størræ wissæ ok farwaring tha hænghæ wi wor ingseylæ faræ thæthæ breef meth vælbornæ[6] mænz ingseylæ swa sum hær Axel Pæthersøn hær Iønes Thruætsøn ryddhære ok Thruæts Haas af Yrtofthæ wæpnæræ/ ♦ Gyuæth æftææftær[7] wor hærræs byrth thusendhæ aar firæhundhræthæ aar pa thet andhræ pa thæn næstæ lowærdagh faræ sanctæ Tomas dagh apostol æær.

1. ryddæræ] tilf. o.l. A. 2. skrewæth] med r tilf. o.l. A. 3. Skærf] med æ rettet, vistnok fra u A. 4. Hærmænstorp] med 1. r tilf. o.l. og med på rasur A. 5. goos] tilf. o.l. A. 6. vælbornæ] vælbo skrevet på rasur A. 7. æftær] æf skrevet på rasur A. .

Oversættelse

Vi Anders Mortensen, som kaldes Pep, ridder, og Jens Andersen, som kaldes Grim, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med vor herre. Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige, at vi har solgt den hæderlige mand, nærværende brevfører, Niels Svendsen af Ellinge, alt det gods, som er tilfaldet os ved retmæssig arv, sådan som herefter står skrevet: til mig Anders efter min søn Niels og til mig Jens Andersen efter min kære moder, først vor hovedgård i Tåstorp i Harjagers herred med ni fæstegårde i Harjagermagle og en gård i samme by, som kaldes Boesgård, en halv gård ligeledes i samme by, som Niels Tulesen nu bor i, fremdeles al den ret, vi har til tre gårde ligeledes i samme by, hvis landgilde er skænket til kirken i Harjagermagle, to og en halv gård i Skiær, en gård i Härslöv og en i Hermanstorp. Dette gods og hver især med alle tilliggender har vi solgt og skødet til evig besiddelse, og vi skøder det fremdeles med vort åbne brev og erkender at have oppebåret penge og fuld værdi af samme Niels Svendsen for det føromtalte gods, så at vi er tilfredse. Vi forpligter os begge såvel som vore arvinger til over for føromtalte Niels Svendsen og hans arvinger at hjemle og fri det føromtalte gods og at stå frem på tinge mod hindring og tiltale fra hvemsomhelst. Til større sikkerhed og bekræftelse hænger vi vore segl under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Aksel Pedersen, hr. Jens Truedsen, riddere, og Trued Hase af Örtofta, væbner. Givet år 1402 efter vor herres fødsel lørdag før apostlen sankt Thomas' dag.