1404. [Efter 2. august].


Biskop Lave af Viborg skøder et møllested i Ulbjerg til Viborg sankt Hans kloster.

Tekst efter nil

Tekst

Biscop Laugis skiøde till Ythe Nilssenn[1] (!) paa itt møllested i Wulberg med enn tofftt samestedtz. ♦ Mcdiiii.

1. till Ythe Nilssenn] utvivlsom misforståelse af registrator, cf. nr. 414.

Oversættelse

Bisp Laves skøde til Viborg sankt Hans kloster på et møllested i Ulbjerg tillige med en toft samme sted. 1404.