1402. 27. marts.


Jens Moltke skøder Anders Jakobsen Lunge, ridder, gods i Gunderslevlille og Rejnstrup.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, at her Iohanne Møltick skøder her Annders Iacopsøn Lunge, rider, ii gaarde i Gundersløff lidle oc en gaard i Reigenstrup. ♦ Datum andenn paaske dag mcdii.

Oversættelse

Fremdeles et brev at hr. Jens Moltke skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, 2 gårde i Gunderslevlille og en gård i Rejnstrup. Givet 2. påskedag 1402.