1404. 9. april.


Henneke Gyncekesen Mule, borger i Roskilde, skøder en grund i Skanør til Klemens Truedsen, rådmand i Lund.

Tekst efter Aa, Ab, Ac

Tekst

Hennekini Gynzelini kallad Mulæborgares i Roschild åth borgmästaren i Lund Clementi Thrugoti gifne skiöte på någon grund och bodh liggiandes i Schanör ibland öfverskiärare boderne. ♦ Dat. feria quarta post dominicam quasi modo geniti[1] 1404.

Hennechini Gyntzelini medh dhet tillnampn Mule uthgifne skiøtebreef ath Clemet Trugutszonsborghmastare i Lund angående een gård liggiandes i Skanöör eemillan øfwerskiärare bodherna. ♦ Dat. 1404.

Hennechini Gynzelini medh tillnampn Mulæ skiötebreef gifwet Clemet Trugutszonborgmästare i Lundh anlangande een gård liggiandes i Skanøør eemällan øfwerskärare boderna. ♦ Dat. 1404.

1. geniti] som är dhen 27. april fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Skøde udstedt af Henneke Gyncekesen, kaldet Mule, borger i Roskilde, til Klemens Truedsen, rådmand, i Lund, på en grund og en bod beliggende mellem overskærerboderne i Skanør. Givet onsdagen efter Quasimodogeniti søndag (1. søndag efter påske) 1404.

Skødebrev, udstedt af Henneke Gyncelinsen med tilnavnet Mule, til Klemens Truedsen, borgmester i Lund, angående en gård i Skanør mellem overskærerboderne. Givet 1404.

Skødebrev, givet af Henneke Gyncelinsen med tilnavnet Mule til Klemens Truedsen, borgmester i Lund, angående en gård i Skanør mellem overskærerboderne. Givet 1404.