1403. 12. maj.


Henneke Rantzau, væbner, oplader al sin ret til det gods på Hostrup, han havde købt af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, søster til Peder Dunker.

Tekst efter A

Tekst

Alle de genen de dessen bref seen edder høren lesen scal witlich wesen oc[1] bekenne openbare an desseme ieghenwardighen breue dat ik Henneke Rantso{w/}en knape van wapene vp late Peter Dwnker swster iuncvro{w/} Thøren al al min[2] recht dat ik hadde vppe Horstorpe marken an deme gwde dat ik kofte van Gønner Iensdochter ♦ Ik vnde mine rechten eruen schøte der suluen ivncvro{w/} Thøren vnde eren rechten eruen mit desseme ieghenwardighen breue sthede[3] vnde vast to holdende sunder iengherleie arghe list de mi Henneke Rantsow møghe to helpe komen vnde iuncvrow Thøren moghen to scaden komen vnde eren rechten eruen ♦ To ener betůchnisse so hebbe ik Henneke Rantso{w/} min inghesegel henghet vor dessen bref de gheuen vnde screuen is na ghodes bord verteyn hwndert iar an dem drydden iare an der hilghen merteler daghe Nereus An[c]hilleus[4] vnde Pancracius.

1. oc] tilføjet o.l. A. 2. al min] almin A. 3. sthede] herefter udraderet et ulæseligt ord på tre bogstaver A. . 4. An[c]hilleus] hul i perg. A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det blive læst op, og (jeg) bekendtgør åbent i dette nærværende brev, at jeg, Henneke Rantzau, væbner, oplader al min ret, som jeg havde til det gods på Hostrup mark, som jeg købte af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, Peder Dunkers søster. Jeg og mine rette arvinger skøder (dette gods) til samme jomfru Thorgun og hendes rette arvinger med dette nærværende brev (og vil) holde (dette) stadig og fast uden nogen form for svig, som kan komme mig, Henneke Rantzau, til hjælp, og som kan komme jomfru Thorgun og hendes rette arvinger til skade. Til vidnesbyrd har jeg, Henneke Rantzau, hængt mit segl under dette brev, der er givet og skrevet i året 1403 efter Guds fødsel på dagen for de hellige martyrer Nereus, Achilleus og Pancratius.