1401.


Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth breff giffuit pa rettertingh at Benedictus Aleueld sell och skøder d Margrete alt syt gotz och reth som hannum tilfaller i Kroginge. ♦ Datum mcd primo.

Oversættelse

Et brev givet på retterting, at Bent Ahlefeld sælger og skøder dronning Margrete alt det gods og den ret, som tilfalder ham i Krønge. Givet 1401.