1401.


Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun.

Tekst efter reg

Tekst

Matz Iacobssenn kaldis Skredder, har skiødt forscreffne Iacob Brun sitt godtz i Kettinge. ♦ 1401. Latine.

Oversættelse

Mads Jakobsen, som kaldes Skrædder, har skødet fornævnte Jakob Brun sit gods i Kettinge. 1401. På latin.