1404. 23. juli.


Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Djurs Nørre herred til hr. Peder Nielsen af Ågård.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, att her Iohanne Skarpennberg skøder her Peder Nielssøn aff Aagaard Stockebrogaard, Treamølle, i gaard y Ladins, ii gaarde y Siuisted, v gaarde i Skindberg, iiii gaarde y Skiffar, v gaarde i Hammeløff, i gaard i Fieldup, enn gaard i Hemned, all hans rettighed i enn salltkiedell, ii boel hoss Stockebrogaard, ith øde torp Buldrup. ♦ Datum andenn dagenn sancte Mariæ Magdelene dag mcdiiii.

Oversættelse

Et brev, at hr. Johan Skarpenberg skøder hr. Peder Nielsen af Ågård Stokkebrogård, Treå mølle, en gård i Laen to gårde i Sivested, fem gårde i Skindbjerg, fire gårde i Skiffard, fem gårde i Hammelev, en gård i Fjellerup, en gård i Hemmed, al sin rettighed i en saltkedel, to bol ved Stokkebrogård, et øde torp, Bønnerup. Givet dagen efter sankt Marie Magdalenes dag 1404.