1403. Sjællands landsting


Landstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Item eth breff aff Seliændfars landztingh at Per Olssøn af Køghe 1 skøder d 2 Margrete iii garde i Westre Saby en gardh i Nørre Hwalsø och annet gotz altsamen som hannum fall til arff effter Rane Ingworssøn . ♦ Datum anno mcdiii°.

Item littera de placito generali Selandie quod tres curie in Vestre Sauby et curia in 3 Norre Walsiø et omnes terre Petri Olaui de Køgis regine Margrete scotata.

Ittem en vidisse som Claus Gropendale haffde seet et breff, ad Per Oelssen, borger y Køge, haffde sold droning Margrette iii gorde i Vester Sandby.

Oversættelse

Et brev af Sjællands landsting, at Peder Olufsen af Køge skøder dronning Margrete tre gårde i Vester-Såby, en gård i Nørre Hvalsø og andet gods, som altsammen tilfaldt ham som arv efter Rane Ingvarsen. Givet år 1403.

Fremdeles et brev af Sjællands landsting, at tre gårde i Vester-Såby og een gård i Nørre-Hvalsø og al jord tilhørende Peder Olufsen af Køge var skødet til dronning Margrete.

En vidisse, at Klaus Grubendal havde set et brev, at Peder Olufsen, borger i Køge, havde solgt dronning Margrete tre gårde i Vester-Såby.