1403. 13. november.


Jens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen.

Tekst efter A

Tekst

Allæ men thettæ bref hørar ællæs seer helsær iæk Ienes Pawlssøn af Frøsløf ewynnærlighæn meth var herre. ♦ Ok kwngør iæk allæ mæn at iæk vedhernnæs myk at hawæ salt ok skøt til ewærlighæ æghæ en hedherlik man ok vælbyrow herAndirs Iæipssønriddær i Gwnnærsløf alt thet gotz swm Ienes Pædherssøn myk skøttæ pa Faxæ hæræs thingh hwilkit gotz han erfde eftær KirstinæOlafs Skøttæhwsfre af Aas. hwas siæl gudh hawæ. ok meth alt thet gotz therHenrik Clawssøn erfde eftæeftær[1] thæn forde Kirstinæ Olafs. ♦ Swa swm ær først gotz i Aas. thæn sammæ gardh ther forde Kirstinæ Olafs i bodhæ. ok gotz i Lefstorp. i Mwsæbølæ. i Axelshowæt. ok i Thordhorp i Ryngstædhæheret. ok alt gotz nefnt ok vnefnt. e hwar thet ær skykæt i Siæland ællæs annærstedh thet swm forde Ienes Pædhærssøn ok Henrik Clawssøn erfde eftær forde Kirstinæ Olafs. vndæn taknæ too gare i FauræbøgæFauræbøgæ[2] ♦ Item vilkorær iæk myk til ok mynæ arwnggæ. forde her Andirs Iæipssøn ok hans arwnggæ at fri ok hemlæ thettæ gotz ok arfh for hwars mans til taal. swm lans low. vtwisær. thok swa at forde her Andirs Iæips skal inløsæ thet swm vdæ staar af thet gotz ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum et nobilium uidelicet domini Nicolai Almarirectoris ecclesie Heddynggæ. Efrardi Grwbbæ de Alsløf. Petri Olaui de Lysthorp. Iacobi Ebbæssøn et Nicolai Piltarmigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° tercio ipso die Briccii confessoris.

1. eftær] tilf. o.l. A. 2. Fauræbøgæ] med g rettet fra et bogstav med overlængde A.

Oversættelse

Jeg Jens Povlsen af Frøslev hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor herre. Jeg kundgør for alle, at jeg erkender at have solgt og skødet til den hæderlige og velbyrdige mand hr. Anders Jakobsen i Gunderslev, ridder, til evig besiddelse alt det gods, som Jens Pedersen, skødede mig på Faxe herredsting, hvilket gods han arvede efter Kirstine, Oluf Skytte af Aas' hustru, hvis sjæl er hos Gud; tillige med alt det gods, som Henrik Klausen arvede efter nævnte Kirstine Olufs, først gods i Aas, nemlig den gård, som nævnte Kirstine Olufs boede i, dernæst gods i Lestrup, i Mosebølle, i Akselhoved og i Tordorp i Ringsted herred, samt alt gods, nævnt og unævnt, hvor det end findes på Sjælland eller andetsteds, som nævnte Jens Pedersen og Henrik Klausen arvede efter nævnte Kirstine Olufs med undtagelse af to gårde i Favrby. Fremdeles går jeg ind på det vilkår, at jeg og mine arvinger skal fri og hjemle fornævnte hr. Anders Jakobsen og hans arvinger dette gods og denne arv overfor tiltale fra hvemsomhelst, sådan som landskabloven foreskriver; dog skal nævnte hr. Anders Jakobsen indløse det af godset, som står ude (i pant). Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode og velbyrdige mænd, nemlig hr. Niels Almersen, sognepræst i Heddinge, Everd Grubbe af Alslev, Peder Olufsen af Lystrup, Jakob Ebbesen og Niels Pilt, væbnere. Givet i det Herrens år 1403 på bekenderen sankt Brixius' dag.