1401.


Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Pederssen aff Suannholm skiøde breff paa sitt godtz i Krøbberup i Mierløsse herritt thill bischop Pederi Roskilde. ♦ Anno 1401. Latine.

Oversættelse

Anders Pedersens af Svanholms skødebrev på sit gods i Krøjerup i Merløse herred til bisp Peder af Roskilde. År 1401. På latin.