[Omkr. 1403].


Jakob Troelsen af Stensballegård skøder to gårde i Sneptrup til Øm kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Troelssenn aff Stensballe latinn skiøde breff paa ii gaarde i Sneptrup vdi Ostedt sogen. Daterit mcdlxxxvi.

Oversættelse

Jakob Troelsen af Stensballe skødebrev på latin på to gårde i Sneptrup i Osted sogn. Dateret 1486.