1402.


Kristine Pilemand skøder sin ejendom i Sigersholm til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Kierstin Pillemandtz skiøde breff paa ald sin rettighed och eyedom i Sierssholm, giffuett bischop Peder i Roskilde. ♦ Anno 1402. Latine.

Oversættelse

Kristine Pilemands skødebrev på al hendes rettighed og ejendom i Sigersholm, giver biskop Peder af Roskilde. År 1402. På latin.