1403.


Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum.

Tekst efter reg

Tekst

En lattinske winde att her Per Gris haffde skøtt bisp Suendt aff Børlum nogen godts i Hoone oc Pybtorp i Huetpoheret. ♦ Mcdiii.

Oversættelse

Et vidne på latin, at hr. Peder Gris havde skødet biskop Svend af Børglum noget gods i Hune og Pirup i Hvetbo herred. 1403.