[Efter 1402. 23. januar - før 1404. 1. november].


Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, af Egede sit gods i Falkerslev på den betingelse, at han skal indløse det fra deres broder hr. Folmer Jakobsen for 80 lybske mark.

Tekst efter a

Tekst

[Allæ mæn thettæ bref hør]er ællær seer helsæ vi Niels Iæipssøn Lwngæ af guz nadhæ biskop i Strenggenæs ewynnærlighæn .....[1] vi allæ men meth thettæ vart opnæ bref at vi vedhernnæ os at hawa opladit ok skøt til ewær[delig æyæ] .....[2] er her Andirs Iæipssøn ther kallæs Lwngæ riddær i Egedhæ alt vart gotz i Folkeslof s[..... her Andirs Iæ]ipssøn [3] skal thettæ fornempde gotz inløsæ for firæsyntywæ Lybiskæ mark af var brodher her Folmær Iæipssøn . ♦ Framdelis vedhernnæ vi os folt .....[4] ok varæ arwnggæ at fri os[5] hemlæ thet for [.....]tal[6] swm lanslow vt visær ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum <.....>[7]

1. .....] lakune på ca. 29 bogstaver. 2. .....] lakune på ca. 31 bogstaver. 3. s[..... her Andirs Iæ]ipssøn ] lakune på ca. 12 bogstaver + en eller flere linier derefter. 4. .....] lakune på en eller flere linier + ca. ½ linie derefter. 5. os] ok forventes her. 6. [.....]tal] lakune på ca. 16 + ca. 8 bogstaver (linieskifte). 7. <.....>] formlen synes ikke at have været udfyldt.

Oversættelse

Vi Niels Jakobsen Lunge, af Guds nåde biskop i Strängnäs hilser (alle, der hører) eller ser (dette brev) evindelig (med Gud). (Vi gør vitterligt for alle) med dette vort åbne brev, at vi anerkender, at vi til hr. Anders Jakobsen, der kaldes Lunge, i Egede, ridder, har opladt og skødet til evig (besiddelse) alt vort gods i Falkerslev ..... (hr. Anders jakobsen) skal indløse dette fornævnte gods for 80 lybske mark fra vor broder, hr. Folmer Jakobsen. Fremdeles anerkender vi (at have oppebåret) fuld (betaling)..... (Vi hjemler ham og hans arvinger dette gods) for tiltale fra os eller vore arvinger, således som landskabsloven påbyder. Til vidnesbyrd herom er vort segl .....