1403.


Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Hennrich Offessen, webner, skiøder bisp Peder aff Roskilde, ald hans rettighedt i Padborg, Westersuenerup och Østersuenerup, tesligiste hans panthe rettighedt, hand haffuer i Raffnsberg, Rutth i Nørretued, Botorp, Thouschouff, Søtorp i Syndertuede. ♦ Datum 1403.

Oversættelse

Henrik Offesen, væbner, skøder bisp Peder af Roskilde al sin rettighed i Paddeborg, Vester Svennerup og Øster Svennerup, desuden den panterettighed, han har i Ravnsbjerg, i Rude i Nørre-Tvede, Borup og Sørup i Sønder- Tvede. Givet 1403.