1403.


Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim.

Tekst efter reg

Tekst

Her Ion Skarpenbergis skiøde till her Eriich Nilssenn aff Thiim paa nogitt gotz i Hiorthiede och i Huitting och andenstedtz i Liungherritt och Mellsomherritt. ♦ 1403.

Oversættelse

Hr. Johan Skarpenbergs skøde til hr. Erik Nielsen af Tim på noget gods i Hjorthede og Hvidding samt andre steder i Lynge og Middelsom herreder. 1403.