1403.


Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Henning Gyntickessenn skiøde breff till bisp Peder aff Roskilde paa hanns rett och rettighedt vdi Holthe, som hannom war tilfaldenn effther Nils Bendtssen. ♦ Datum 1403.

Oversættelse

Henning Gyncikesens skødebrev til bisp Peder af Roskilde på den adkomst og rettighed i Holte, som var tilfaldet ham efter Niels Bentsen. Givet 1403.