1403. 15. juni. Marienburg


Afregning af de penge, ærkebiskop Jakob af Lund har udredt vedrørende Arnold Dukers skib.

Aa:Ba

Tekst

Item habin die stete gerechent das gelt vom bisschoffbisschoffe[1] von London geuallen vor dat gut vs Arnt Duker <1> Primo hat der grosscheffer von Marienburg dorinne viiiᶜ xxi mark item dii von Thorun xxxiiiiᶜ iiii mark item die von Elbinge xiᶜ xxvii mark item die von Danczik iiᶜ lxiii mark Summa v m viᶜ xv mark. <2> Item heft de grosscheffer vntfangen iiiiᶜ mark Lubisch gerechent vff iiᶜ xiii mark viii scot Prusch xxx schilling Lubisch gerechent vor i mark Prusch ♦ Item habin die von Danczik vntfangen iiɉᶜ iiii mark ii scot ♦ Item sullen die von Danczik vsgegebin vom pfuntgelde liii mark viii scot vor iᶜ mark Lubisch die herre Gotke Rebbirhat in vorioren vntfangen. Summa vntfangen vᶜ xx mark xviii scot. <3> Hirvon sal her Iohan von Thorun v mark besundirn von wegin der v pipen olys noch vswisunge de<s> recesses habin <4> Item blibit dor denne vᶜ xv mark xviii scot ♦ Des gebort sich vff itzliche iᶜ mark ix mark minus ix scot item vff itzliche x mark xxi scot vii pfennig item vff itzliche mark ii scot iiiɉ pfennig. <5> Des gebort dem grotscheffer lxxv mark vii scot vi pfennig ♦ Den von Thorun gebort iiiᶜ xii mark iiii scot ♦ Den von Elbinge gebort iᶜ iii mark viii scot v pfennig ♦ Den von Dantzik gebort xxiiii mark ii scot xi pfennig. Summa geteilt vᶜ xx mark i scot vi pfennig[2] . <6> So behalden die von Dantzik noch by sich xlii solidos de cistis.

In dem iare des heren m° cccciii vff den frytag vorgescreuen nach corporis Christi synt dy stete Thorun Elbing Danczk vnd Koningsbergh czu Marienburg czu tage gewest vnd habin vnder anderen gescheffen gerechent vnd oberslagen uidelicet[1] uidelicet was ydermanne mag weder geboren von dem gebergeten gute in Bornholm in Arnd Duker ♦ Czum ersten so hat der grotsscheffer von Marienburg iiiiᶜ mark Lubisch emphangen vom rate czu Gripeswalde xxx schilling Lubisch vor eyne mark gerechint summa iiᶜ xiii mark viii scot des geborde em von disem gelde czu syme teyle lxxii mark xvi scot minus vii pfennig so blibet her schuldich i ᶜ xl mark xvi scot ♦ Item so haben dy sendeboten der stete do zelbest czu Grypeswalde entphangen iᶜ mark Lubisch vor liii mark vnde viii scot Prusch gerechent ♦ Item der rad von Danczik von dem vogede von Bornholm entphangen ii ᶜ xxxiiɉ mark ♦ Summa dis geldis vᶜ mark minus xvi scot ♦ Hir von sal her Iohan von Thorun noch vswisunge des recessus v mark haben ♦ Restant iiiiᶜ xciiii mark viii scot ♦ Item so sint dy von Thorun noch tachter von dem schaden in Arnd Duker boben das sy emphangen haben xxxiiiiᶜ mark iiii mark ♦ Item der grosscheffer von Marienburg viiiᶜ xxi mark vnd i ferton ♦ Item dy von Elbinge xiᶜ xxvii mark mit Arnd Dukers virendel synes schepis vnde towes etcetera mede gerekent ♦ Summa v m viᶜ mark xv scot Dise vorgescreuen summa als iiiiᶜ xciiii mark viii scot dy sint gerekent vp desen schaden des man noch tachter ez/ alzo das eyn iclicher von iᶜ mark geboret nů vptoborem ix mark minus ix scot/ ♦ Alzo kompt vp x mark xxi scot vii pfennig vnde vp icliche mark ii scot iiiɉ pfennig.

1. bisschoffe] læs ertzbisschoffe. 2. vᶜ xx mark i scot vi pfennig] rettet o. l. fra iiiicxcviɉ mark ix scot og vciɉ mark viiiɉ scot Aa. 1. uidelicet] usikker læsning Ba, mgl. Ba1.

Oversættelse

Aa: Ligeledes har stæderne afregnet de penge, som biskoppen af Lund har udredt for godset fra Arnt Duker(s skib). <1> For det første har storskafferen i Marienburg deri 821 mark, ligeledes de fra Thorn 3404 mark, ligeledes de fra Elbing 1127 mark, ligeledes de fra Danzig 263 mark, i alt 5615 mark. <2> Ligeledes har storskafferen modtaget 400 mark lybsk, omregnet til 213 mark (og) 8 skoter preussisk, 30 skilling lybsk beregnet for 1 mark preussisk. Ligeledes har de fra Danzig modtaget 254 mark (og) 2 skoter. Ligeledes skal de fra Danzig betale 53 mark (og) 8 skoter af pundtolden for 100 mark lybsk, som hr. Gottfried Rebber har modtaget i tidligere år. I alt modtaget 520 mark (og) 18 skoter. <3> Heraf skal hr. Johan von Thorn efter recessens bestemmelse særskilt have 5 mark for de 5 piber olie. <4> Ligeledes forbliver da derefter 515 mark (og) 18 skoter. Deraf bør for hver 100 mark tildeles 9 mark minus 9 skoter, ligeledes for hver 10 mark: 21 skoter (og) 7 penninge, lige­ledes for hver mark: 2 skoter (og) 3 1/2 penninge. <5> Deraf tilkommer storskafferen 75 mark, 7 skoter (og) 6 pen­ninge. Dem fra Thorn tilkommer 312 mark (og) 4 skoter. Dem fra Elbing tilkommer 103 mark, 8 skoter (og) 5 penninge. Dem fra Danzig tilkommer 24 mark, 2 skoter (og) 11 penninge. I alt uddelt 520 mark, 1 skot (og) 6 penninge. <6> Således beholder de fra Danzig stadigvæk 42 skillinge fra pengekassen.

Ba: I det Herrens år 1403, på den foranskrevne fredag efter Kristi legemsfest har stæderne Thorn, Elbing, Danzig og Königsberg været forsamlet til møde i Marienburg og har blandt andre anliggender afregnet og opgjort (dette), nemlig hvad der kan tilkomme hver enkelt af det bjergede gods på Bornholm fra Arnold Duker(s skib). For det første så har storskafferen i Marienburg modtaget 400 mark lybsk af rådet i Greifswald; 30 skillinge lybsk beregnet for 1 mark (preussisk), i alt 213 mark (og) 8 skoter. Deraf tilkom ham som hans andel af disse penge 72 mark (og) 16 skoter minus 7 penninge. Således forbliver han 140 mark (og) 16 skoter skyldig. Ligeledes har stædernes sendebude modtaget 100 mark lybsk i Greifswald, omregnet til 53 mark og 8 skoter preussisk. Ligeledes (har) Danzigs råd modtaget 232 1/2 mark af fogeden på Bornholm. Summen af disse penge: 500 mark minus 16 skoter. Heraf skal hr. Johan von Thorn efter recessens bestemmelse have 5 mark. Tilbage bliver 494 mark (og) 8 skoter. Ligeledes mangler de fra Thorn endnu 4 mark for skaden ved Arnold Duker(s skib), ud over de 3400 mark, de har modtaget. Ligeledes storskafferen i Marienburg 821 mark og 1/4. Ligeledes de fra Elbing 1127 mark, fjerdedelen af Arnold Dukers skib og tovværk og så videre medregnet. I alt 5600 mark (og) 15 skoter. Den foranskrevne sum, nemlig 494 mark og 8 skoter, er beregnet til at være (den del af) skaden, som man endnu mangler at godtgøre, således at det nu tilkommer hver enkelt for 100 mark at oppebære 9 mark minus 9 skoter. Således går der på 10 mark: 21 skoter og 7 penninge og på hver mark: 2 skoter og 3 1/2 penninge.