1403. 26. juni. Schivelbein


Balduin Stahl, foged i Neumark, meddeler højmesteren for den tyske orden efterretninger om forholdet mellem hertugen af Stettin og kongen af Polen og Neumarks stilling i denne sammenhæng og tilføjer, at han dagen før hos bispen af Kammin har erfaret, at hertugen har sendt bud til kongen af Ungarn, og at kongen af Danmark har sluttet forbund med kongen af Polen.

Tekst efter A

Tekst

M{ye}nen willigen/ vndertanigen/ gehorsam/ czu. vorne/ ♦ Erwirdiger liebir meister ♦ Euwir gnaden. thů ich czuwissen/ wie mich als h{ue}te/ der schulmeister von. Samot{ue}r vs Polan/ dessen. ingeslossenen briff[a] hot/ gesandt/ den. euwir gnade wol wirt vornemen\ vnd den briff brachte mir eyner. der heyst Nicolaws vnd. ist der mit den. b{ue}chsen. schuttzen qwam/ vs Lettowen\ ♦ Der selbe hot muntlich czu. mir geworuen von/ des schulmeisters wegen\ wie Vlrich von. Drysen/ vnd Ventzens von. Obirsitzk/ seyn. gerittin cz{ue}m hertzogen/ von. Alden. Stettin/ vnd seyn. do nach/ das sie den. hertzogen. mochtin vmbeczihen[1] / dem/ konge von. Polan/ czuhulfe/ vff den. orden\ ♦ Ouch liebir meister so hot mir der selbe/ schulmeister entp{oe}ten/ wie her briffe habe gelesen/ die her mich noch wol. schaffen. wolde/ das eynen teyls vs/ der Marke/ do mitte vmbeghen/ das sie mich mit der Marke/ wolden. antwerten. den. konge/ von/ Polan/ so das die Polan. die Marke so wis habin/ das sie eynen teiles/ den. kon{ye}ng habin gebethen/ vmbe/ stete/ vnd h{ue}ser/ ♦ Ouch so sullen. die Merkesschen. eynen teiles den. konyng habin gebeten vmbe stete/ vnd h{ue}ser/ vnd ich mich sere besorge/ das grosse/ verretnisse do mitte gheit\ ♦ Hir vmbe liebir meister/ bitte ich euwir gnade/ dor wff czudenken/ wie ich das myt allen dingen/ bestelle/ wenthe ich habe gescrebin allen steten/ inder N{ue}wen/ Marke\ das sie wol. czuseheen czu. allen. d{ye}ngen/ vnd ich iu doch sunderlich wal. czugetreuwe\ ♦ Ouch liebir meister wisse/ euwir gnade/ dass ich alse gesterne/ byn. gewest bie vnserm herren dem bysschoff/ von Camyn/ der mi<r>[2] muntlich hot gesayt/ wie der herczoge von/ Pomern/der herczoge von/ Pomern/[3] eynen caplan/ habe gesandt/ czu/ vnserm herren dem konge/ von. Vngern/ in botzschaft/ was das sie das kan ich noch nicht wissen\ ♦ Ouch so hat mir vnser herre der bysschouff gesayt/ wie/ der konyng von. Denmarken sich gancz verbunden hot mit dem konge von. Polan\ ♦ Ouch liebir meister so ist mir gesait wie der hertzoge von. Pomern. dar sere vmbe czorne/ das ich in synem. lande/ habe genomen vff des ordens roubir die den orden/ geroubet vnd geschint habin/ vnd byn. alle tage wardende ab her dartzu thun welle adir nicht\ ♦ Ouch liebir meister/ so seyn als hůte des hertzogen boythe/ mit m{yo}r czusamende gewest/ vnd ste{ye}t an. eynem tage mit dem hertzogen vnd mir czwisschin hy vnd senth Iacobes tage/ vmbe das/ das ich des ordens roubir weder habe geroubt alse ich euwir gnaden vor habe gescrebin\ ♦ Gebin tzu Schibilbeyn/ am dyngestagen nach natiuitatis Iohannis baptiste/ am xiiiic vnd drittin iare. Baldewyn Stalvoyth der Nůwen. Marke.

1. vmbeczihen] vmbe her og i det følgende med uforklarlig forkortelsesstreg gennem halsen på b A. 2. mi<r>] mich A. 3. der herczoge von/ Pomern/] rettet o.l. fra her A.
a. briff] brevet, udstedt [1403] 19. juni af Jakob, skolemester i Samotur i Polen, ligger stadig som bilag til Balduins brev.

Oversættelse

Min villige, underdanige lydighed forudskikket. Hæderværdige, kære højmester. Jeg gør vitterligt for Eders nåde, at skolemesteren i Samter i Polen i dag har sendt mig dette indesluttede brev, som jeres nåde vil lægge sig vel på sinde. Og brevet blev bragt mig af én, der hedder Nicolaus, og det er ham, der kom fra Litauen sammen med bøsseskytterne. Den samme har mundtligt berettet mig på vegne af skolemesteren, at Ulrich von Drysen og Vincent von Obirsitzk er redet til hertugen af Stettin og pønser på at kunne få hertugen på kongen af Polens side til hjælp mod ordenen. Desuden, kære højmester, så har den samme skolemester meddelt mig, at han har læst nogle breve, som han visselig vil skaffe mig engang, (om) at nogle folk fra Neumark omgås med planer om at ville overgive mig med Neumark til kongen af Polen, således at polakkerne er så sikre på at have Neumark, at nogle af dem har anmodet kongen om stæder og huse. Desuden skal nogle fra Neumark have anmodet kongen om stæder og huse; og jeg er meget bekymret for, at der er stort forræderi i gære. Derfor, kære højmester, anmoder jeg Eders nåde om at tænke på, hvorledes jeg skal forholde mig til alle (disse) sager, thi jeg har skrevet til alle stæder i Neumark, at de skal holde nøje øje med alle (disse) sager. Og jeg har nu engang visselig god tiltro til dem. Desuden, kære højmester, skal Eders nåde vide, at jeg i går har været hos vor herre, biskoppen af Cammin, der mundtligt har fortalt mig, at hertugen af Pommern har sendt en kapellan med budskab til vor herre, kongen af Ungarn. Hvad det går ud på, kan jeg endnu ikke vide. Desuden så har vor herre, biskoppen, fortalt mig, at kongen af Danmark helt har sluttet forbund med kongen af Polen. Desuden, kære højmester, er det blevet mig fortalt, at hertugen af Pommern er meget vred over, at jeg i hans land har pågrebet nogle røvere mod ordenen, der har røvet og plyndret ordenen. Og jeg venter hver dag på, om han vil foretage sig noget i den sag eller ikke. Desuden, kære højmester, så har hertugens bude været sammen med mig i dag, og der er fastsat et møde mellem hertugen og mig mellem nu og skt. Jakobs dag angående den sag, at jeg selv har plyndret røverne mod ordenen, som jeg har skrevet Eders nåde ovenfor. Givet i Schivelbein på tirsdagen efter Johannes døberens fødselsdag i året 1403. Balduin Stahl, foged i Neumark.