1403. 5. oktober.


Pantebrev på tre ødegårde i Torsted og en gård i Funder.

Tekst efter reg

Tekst

Item et pante breff paa tre øde gaarde i Thorsted vdi Hattingherrit och en gaard vdi Funder i Hitzherrit. ♦ Datum mcdiii° anden sancti Franscisci dag.

Oversættelse

Et pantebrev på tre ødegårde i Torsted i Hatting herred og en gård i Funder i Hids herred. Givet 1403 dagen efter sankt Franciscus' dag (el. på den anden sankt F. dag).