1403.


Stadfæstelse på, at Lindgård(?) i Hjemslev herred til hører Ring kloster.

Tekst efter reg

Tekst

It pergamendtz stadtfestelsse breff paa latinn och dansche, bekrefftendis Liudgaardt i Hielmsløffherrit at schall tillhøre Ringcloster. ♦ Anno 1403.

Oversættelse

Et stadfæstelsesbrev på pergament, på latin og dansk, som bekræfter, at Lindgård i Hjemslev herred skal tilhøre Ring kloster. År 1403.