1403 eller 1452.


Peder Skrivers skødebrev på Hoved gods.

Tekst efter reg

Tekst

Et schiøde breff paa pergamente, en mand wed naffn Peder Schriffuer haffuer vdgiffuet paa Hoffuit goedtz. ♦ Anno 1452[1] .

1. 1452] 1403 A-reg.

Oversættelse

Et skødebrev på pergament, udstedt af en mand ved navn Peder Skriver på Hoved gods. År 1452. (A: 1403).