1403. Ommer sysselting


Tingsvidne af Ommer sysselting om halvdelen af Kovsted og Kovsted mølle.

Tekst efter reg

Tekst

Thingswindtne aff Omer syssell Omer syssell[1] paa halffparthen aff[2] Koustedt[3] och Koustedt mølle[4] ♦ Anno 1403.

1. Omer syssell] Ommersysssell B-reg. 2. aff] vdi B-reg. 3. Koustedt] Koysted B-reg. 4. Koustedt mølle] Koystedmøelle B-reg.

Oversættelse

Tingsvidne af Ommer sysselting på halvdelen af Kovsted og Kovsted mølle. År 1403.