[Omkr. 1403-før 1405. 27. marts].


Hågen Tulesen, kannik i Roskilde og sognepræst i Stege, kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for hvad hr. Kristian Most og hans enke fru Ingeborg skyldte ham.

Tekst efter reg

Tekst

Item Hoghen Tulessen kanick vthi Roskilde oc kircke herre i Stege bekenner seg at haffue fanget sin gieldt aff her Falmer Iacobssen Lwnge riddher till Twede som her Cristiern Most riddher eller frwe Ingeborghhans effther leffuerske hannem skyldiig var ther met ladher han thennem qwit.

Oversættelse

Hagen Tulesen, kannik i Roskilde og sognepræst i Stege, bekender at have modtaget de penge af hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede, ridder, hvilke hr. Kristian Most, ridder, eller hans enke fru Ingeborg skyldte ham, og dermed lader han dem være kvit.