1404. 25. januar.


Elav Elavsen oplader Stærkær til Elav Jensen.

Tekst efter reg

Tekst

Item Elloff Elloffssens opladelsse breff tiil Elloff Ienssen paa Starkier. ♦ Datum mcdiiii paa sancti Pouels dag nest efther iuul.

Oversættelse

Elav Elavsens brev, hvorved han oplader Elav Jensen Stærkjær. Givet 1404 på sankt Paulus' dag efter jul.