1404. 31. januar. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler hansestæderne, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland, og beder dem om i tiden indtil pinse at undlade at besejle øen.

Tekst efter Aa

Tekst

Ersamen lieben besundern frunde ♦ Als wir euch geuach vnd vil by vnsern boten haben lassen vorbrengen/ wie das lant Gotlant an vns komen ist/ von deme der gemeyne kouffman swerlich beschediget wart/ von den zeheroubern. die dor offe logen/ das nymant czu herczen gyng noch nemen wolde/ sunder das wir vns des/ durch des gemeynen kouffmannes nucz vnd fromen willen vndirwunden/ vnd wie die allirdurchluchste frowe koningyne von Dennemarkt/ an vns begernde was/ das wir ir das lant Gotlant abetreten/ das wir mit willen gerne getan hetten/ weres das wirs mit eren vnd redlichkeit hetten mocht thun yn eyngerleye wyse/ als ir allewege/ an vnser dirbitunge by vnsern boten euch vorgelegt/ wol habt vornomen so thu wir euwir allir fruntschaft nv czu wissen/ das der selben frowen koningynnen von Denenmarkt macht vnd manschaft/ das lant Gotlant mit gewalt obiruallen/ vnd vmmelegen haben/ vnd den luten beide off dem lande vnd yn der stat/ die vns gesworn vnd geholdet haben sulch iamer gwalt vnd wedirdris czu czihn/ das wir euch mit leide schreiben/ vnd das mit eren nicht gelassen mogen/ wir mussen sie entsetczen vnd retten/ ♦ Des sey wir czu rathe wurden vnd wellen czwusschen hir vnd pfingsten keyn gut vs vnserm lande schiffen noch furen lassen vnd bitten euch allen mit fleissiger begerunge/ das ir euch dornoch richtet/ vnd ouch alle den euwern tut czu wissen/ das sie sich ouch dornoch richten mogen sunderlichin bitten wir euch mit ganczem fleisse/ das ir euch vnd ouch alle die euwern warnet/ das yderman das lant Gotlant myde/ off das nymant do von czu schaden kome/ went vns getrulichin leit were/ das ir adir ymandes der euwern wurde beschediget adir yn eyngerley wyse geleidiget/ von den vnsern.♦ Gegeben off vnserm husze Marienburg am donrstage vor purificacionis Marie im xiiiiᶜ vnd vierdem iore/

Oversættelse

Ærede kære særlige venner. Vi har tit og ofte ladet fremføre ved vore bude, nemlig hvordan landet Gotland er kommet til os, hvor hansekøbmanden led megen skade fra sørøverne, der lå derved, hvilket ingen tog sig af eller ville tage alvorligt, men at vi tog os af det til nytte og gavn for hansekøbmanden, og hvordan den allernådigste frue dronningen af Danmark begærede af os, at vi skulle afstå landet Gotland til hende, hvad vi også gerne ville have gjort, hvis det var, at vi havde kunnet gøre det med ære og rimelighed på nogen måde, som vi også ofte har ladet vore bude forelægge. Så lader vi Eder nu i al venskabelighed vide, at den samme fru dronning af Danmarks styrker og mandskab med magt har overfaldet og erobret landet Gotland og tilføjet folkene både på landet og i byen, som har svoret og holdt til os, sådan jammer, vold og trængsler, at vi med smerte skriver det til Eder og ikke med ære kan lade det være, men må undsætte og redde dem. Derfor er vi blevet enige om, at vi mellem nu og pinse ikke vil lade noget gods udskibe eller sejle fra vort land, og vi beder Eder indstændigt, at I retter Eder derefter, og også lader alle Eders det vide, så de også kan rette sig derefter. I særdeleshed beder vi Eder indstændigt om at advare Eder og alle Eders om, at enhver skal undgå landet Gotland, så ingen derved lider skade, thi det ville sandelig gøre os ondt, hvis I eller nogen af Eders kom til skade eller på nogen måde blev forulempet af vore. Givet på vort slot Marienburg torsdag før Maria i 1404.