1404. 6. februar. Norrköping


Biskopperne Knut af Linköping og Jakob af Bergen, Jens Nilsson, ærkedegn i Uppsala, Knut Bosson, ridder, Peder, præst i Eneby, emptys, præst i Dagsberg, Knut Nilsson, Klaus Skinkel, Håkon Eskilsson, Bengt i Stuthø, Styrkar i Öö, Rönning, Lars i Thøstø og Alle i Smedstorp, væbnere, samt Jon Grimelsson i Knivberga erklærer, at almuen i Bråbo härad i nærværelse af dronning Margrete og på hendes forespørgsel har bekræftet, at Ringstadholm og Ringstad var tildømt kongedømmet, og at hun derefter har ladet Knut Bosson bekræfte, at han ingen ret har dertil som arving efter sin fader og moder, efter at dronningen har gjort ham fyldest.

Tekst efter A

Tekst

Biskopperne Knut af Linköping og Jakob af Bergen , Jens Nilsson, ærkedegn i Uppsala , Knut Bosson, ridder , Peder, præst i Eneby , Nils, præst i Dagsberg , Knut Nilsson , Claws Skinkel, Håkon Eskilsson , Bengt i Stuthø, Styrkar i Öö , Rönning, Lars i Thøstø og Alle i Smedstorp, væbnere, samt Jon Grimelsson i Knivberga erklærer, at almuen i Bråbo herred i nærværelse af dronning Margrete og på hendes forespørgsel har bekræftet, at Ringstadholm og Ringstad i Östergötland var tildømt kongedømmet, og at hun derefter har ladet Knut Bosson bekræfte, at han ingen ret har dertil som arving efter sin fader og moder, efter at dronningen har gjort ham fyldest

Oversættelse

Biskopperne Knut af Linköping og Jakob af Bergen , Jens Nilsson, ærkedegn i Uppsala , Knut Bosson, ridder , Peder, præst i Eneby , Nils, præst i Dagsberg , Knut Nilsson , Claws Skinkel , Håkon Eskilsson , Bengt i Stuthø , Styrkar i Öö , Rönning, Lars i Thøstø og Alle i Smedstorp, væbnere , samt Jon Grimelsson i Knivberga erklærer, at almuen i Bråbo herred i nærværelse af dronning Margrete og på hendes forespørgsel har bekræftet, at Ringstadholm og Ringstad i Östergötland var tildømt kongedømmet, og at hun derefter har ladet Knut Bosson bekræfte, at han ingen ret har dertil som arving efter sin fader og moder, efter at dronningen har gjort ham fyldest