[Omkr. 1404. 3. maj].


Knut Boson, ridder, og hans søster Margrete Bosdatter sælger Gripsholm og dets tilliggender til dronning Margrete.

Udtog efter Aa

Tekst

Knut Boson, ridder , og hans søster Margrete Bodatter sælger Gripsholm og dets tilliggende til dronning Margrete. - Oc tyl witnisbyrdh hafwe wy bedhit ærlichæ fædhre oc mæns incigle swo som ær biscop Knutz aff Lyncøpung biscop Iæcops aff Berghen her Steen Beyntsøns her Iens Dwes Esbern Diækns Detleff Bulows Heynekæ Pynnows Claws Skinkel<s>[1] Hans Krøppelins oc Olaff Mattessøns ♦ Datum

Oversættelse

Knut Boson, ridder, og hans søster Margrete Bosdatter sælger Gripsholm og dets tilliggender til dronning Margrete