1404. 1. juli. Visby


Genbrev af Folmer Jakobsen Lunge af Tvede og Thomas v. Vitzen, riddere, til forrige nr.

Tekst efter A:

Tekst

Ich Folmer IacobssonLonge von Tweten vnd Thomasvon Vyczenrytthere thun wyssintlich vnd offinbar. allen die desen brieff ansehin ader horen lesin/ das wir den frede volczihen. sollen vnd wellen\ den die erbarn sendeboten von den steten her Iordan Pleskawburgermeister czu Lubeke her Wulff Wulfflamburgermeister. czum Sunde vnd her Lodewigratman czum Gryffeswalde geteigdingt. vnd. begriffen haben czwisschen dem hoggebornen irluchtenkonig Erikeczu Denemarken Sweden Norweyn etcetera vnd der irluchten frawenMargaretenkonigynnen czu Sweden Norweyn vnd waer[1] erbname des riches Denemarken etcetera vnd allen den eren von eyme teile/ vnd. dem erwirdegen geistlichen herren herren Conrad. von Iungingen. homeister des Deutschen ordens. vnd allen den sienen vom andern teile/ der frede sich anheben sal. am nehsten mitwochen vor sendte Margareten tage der heiligen iuncfrawen nehst komende/ vnd sal stehen bas czu sendte Iohannis baptisten tage siener gebort. nehst. czu komende off deme lande vnd off dem wasser. ane arig czu halden/ vnd. geloben dem erwirdegen herren homeister vnd sienen orden von vnsers herren koniges vnd vnser frawen konigynnen wegen\ vorgeschreben. by guten trawen vnd. eren den. frede. in allen worten wiesen/ vnd artikeln als he in deme fredebrieffe begriffen vnd von vns vorlybet ist/ ane allirley argelist stete vnd veste von vnserm herren konige vnd vnser frawen konigynne vnd allen den eren der dryer riche czu haldende/ vnd ouch das der fredebrieff in glichen wiesen. worten vnd artikeln/ als he in desis brieffs gebunge. begriffen. vnd. allumelang vorliebet ist/ von den herren/ die in den selbigen brieff czu schriebinde\ namelich benumet sien/ vorsegelt solle werden/ vnd wenn dem erwirdegen herren homeister der rechte fredebrieff. also/ volczogen\ geantwert wirt/ so sal deser brieff. forda n keyne macht me. haben\ ♦ Czu merer sicherheit vnd befestunge. desir dinge. habe wir vorgeschreben. rittere. vnsere ingesegele an desen brieff lassen. hengen\ der gegeben ist czu Wysbu. in der iartzal Cristi vierczenhundert iare. vnd in dem vierden iare am dinstage nehst nach sendte Petri vnd Pauli tage der heiligen apostele.

1. waer] med e tilf. o.l. A.

Oversættelse

Jeg Folmer Jakobsen Lunge af Tvede og Thomas v. Vitzen, riddere, gør vitterligt og åbenbart for alle, som ser dette brev eller hører det læse, at vi skal og vil fuldføre den fred, som de hæderlige sendebude fra stæderne, hr Jordan Pleskow borgmester i Lübeck, hr Wulf Wulflam borgmester i Stralsund og hr Ludvig rådmand i Greifswald, har forhandlet og bestemt mellem den højbårne oplyste kong Erik af Danmark Sverige og Norge etc. og den oplyste fru Margrete dronning af Sverige Norge og sand arvtager til Danmarks rige etc. og alle deres på den ene side og den ærværdige gejstlige herre, hr Konrad v. Jungingen, højmester over den tyske orden og alle hans på den anden side. Freden skal begynde onsdag før næstfølgende den hellige jomfru sankt Margaretes dag og skal vare lige til næstfølgende sankt Johannes døberens fødselsdag på land og til søs, at holde uden svig, og vi lover den ærværdige herre højmesteren og hans orden på vegne af vores førnævnte herre kongen og vor frue dronningen, i tro og ære at overholde freden i alle ord, måder og artikler, som den er nedfældet i fredsbrevet og anerkendt af os uden nogen svig, stadigt og fast overfor vores herre kongen og vor frue dronningen og alle deres i de tre riger, og også at fredsbrevet ligervis i ord, måder og artikler, som det er indeholdt og overalt anerkendt i dette brevs affattelse, skulle forsegles af de herrer, som er nævnt ved navn skrevet i samme brev, og når den ærværdige hr højmesteren får svar på det rette fredsbrev, der således er affattet, så skal dette brev fremover ikke have nogen gyldighed mere. Til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af disse ting har vi førnævnte riddere ladet vore segl hænge på dette brev, som er givet i Visby i det herrens år 1400 år og i det 4. år tirsdag næstfølgende efter den hellige apostel Peter og Pauls dag.