1404. [Efter] 16. juli.


Reces af de preussiske stæders dag.

Udtog efter Aa

Tekst

Anno domini moccccoiiii proxima feria quarta post festum diuisionis apostolorum nuncii et domini [consulares][1] ciuitatum ThorunElbing Dantzk KongisbergBrunsberg in hiis que sequuntur concordarunt.

<1-9> .....

<10>Item so sullen alle schipheren dy nů myte dorch den Nortsont sigelen von eyme iczlichen schiffe boben lx lesten eynen guten gewapenten man vsrichten vnd schiffe dy benyden lx lesten gros syn dy sullen von czwen schiffen eynen wepener vsrichten.

<11-20>.....

1. [consulares]] næsten helt skjult af plet Aa.

Oversættelse

I det herrens år 1404 sidste onsdag efter apostlenes deling blev udsendingene og de herrer rådmænd fra stæderne Thorn, Elbing, Danzig, Kønigsberg, Braunsberg enige om følgende:

<1-9> .....

<10>. Fremdeles så skal alle skippere, der nu sejler midt ned gennem Øresund for hvert skib over 60 læster stille en god bevæbnet mand, og skibe, der er under 60 læster store skal for hver to skibe stille en kriger.

<11-20>.....