[Omkr. 1404. 11. november].


Tideke Sten, foged i Lübeck, og Matthias af Gheulen kvitterer hr. Folmer Jakobsen for 60 mark lybsk.

Tekst efter registraturen

Tekst

Item Tidicke Steenfoget aff Lubeck och Mattias aff Gheulen giffue her Falmer qwit frii ledig oc løss for lx mark lubsck som the anammet aff hannem po Pether Hwkes veghne borgher i Lubeck.

Oversættelse

Fremdeles giver Tideke Sten, foged af Lübeck, og Matthias af Gheulen hr. Folmer kvit, fri, ledig og løs for 60 mark lybsk, som de har modtaget af ham på Peder Hukes vegne, borger i Lübeck.