1404. 3. december. Sjællands landsting


Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen Erik Barnimsen af Skarsholm, skøder på Sjællands landsting alt sit fædrene gods i Ejby til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Deinde cum erat archidiaconus Roskildensis[1] emit a Barnwmsson [2] de Skarsholm militis bona eius patrimonialia in Egby uidelicet curias de uno integro manso terrarum in censu et de uno dimidio manso cum inquilinorum curiis et pertinenciis uniuersis. ♦ Que quidem bona ipsa Gertrudis scotauit ei in placito generali Selandie per manum Petri Iohannis de Windorp armigeri seruatis ad hoc debitis legum consuetudine et tenore ♦ Anno domini 1404 feria quarta post Andree apostoli.

1. archidiaconus Roskildensis] = Petrus Lykke. 2. Barnwmsson ] herefter understreget militis gavebogen.

Oversættelse

Dernæst da han var ærkedegn i Roskilde, købte han af fru Gertrud Pedersdatter, enke efter hr. Erik Barnimsen af Skarsholm, ridder, hendes fædrene gods i Ejby, nemlig gårde på et helt bol skyldjord og på et halvt bol med gårdsædegårde og alle tilliggender. Dette gods skødede samme Gertrud ham på Sjællands landsting, idet hun var repræsenteret ved Peder Jensen af Vinderup, væbner, således at der blev gået frem på passende måde efter lovenes sædvane og ordlyd. I det Herrens år 1404 onsdag efter apostlen Andreas' dag.