1404.


Rådet i Stralsund kvitterer biskop Peder af Roskilde for 1000 stralsundske mark.

Tekst efter reg

Tekst

Borgemestere och raadz breff aff Stroelsund, huor vdi the bekiennder[1] , att bisp Peder aff Roskilde haffuer bethalitt thennom paa dronning Margretz wegne im Sundisch marck. ♦ 1404.

1. bekiennder] herefter overstr. aff reg.

Oversættelse

Borgmestre og råd i Stralsunds brev, hvormed de bekender, at biskop Peder af Roskilde har betalt dem 1000 stralsundske mark på dronning Margretes vegne. 1404. På latin.