[1404-1407].


Peter Wargel, dommer i Nessau, meddeler Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden , en række politiske efterretninger, herunder, at dronningen af Danmarks herold har været ved kongen af Ungarns hof og klaget over, at kongen af Polen har svigtet det forbund, han har sluttet med hende.

Tekst efter A

Tekst

Peter Wargel, dommer i landet Nessau, meddeler Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, at han ikke har kunnet holde sit løfte om at vende tilbage til dennes tjeneste. Han har dels været i fangenskab, dels har han ikke kunnet få sit gods udleveret på grund af interne stridigheder i Ungarn og Siebenbürgen, men da kongen af Ungarn nu har lovet at støtte ham, håber han snarligt at kunne være tilbage. Han beretter videre om den ungarske konges troppers bevægelser og om dennes ægteskabsplaner for sig og hertugen af Østrig. Vnde auch ist der konigynne herold von Dennemarkyn an des koniges hofe gewest vnde auch andirs wo/ vnde hot geclagt ober den konig von Polen daz sich der vorbunden hat mit der k{oe}nigynne von Denemarkin vnde wold ir helfen of dy herren von Prevsen/ ♦ Nv hot her sich vorricht vnde hot sy dorynne gelasen/ ♦ Han har også berettet alle begivenheder til hr Jakob og så videre.

Oversættelse

Peter Wargel, dommer i landet Nessau, meddeler Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, at han ikke har kunnet holde sit løfte om at vende tilbage til dennes tjeneste. Han har dels været i fangenskab, dels har han ikke kunnet få sit gods udleveret på grund af interne stridigheder i Ungarn og Siebenbürgen, men da kongen af Ungarn nu har lovet at støtte ham, håber han snarligt at kunne være tilbage. Han beretter videre om den ungarske konges troppers bevægelser og om dennes ægteskabsplaner for sig og hertugen af Østrig. Og dronningen af Danmarks herold har også været ved kongens hof og også andetsteds og har også klaget over kongen af Polen, at han har sluttet forbund med dronningen af Danmark og ville hjælpe hende mod herrerne i Preussen. Nu har han ombestemt sig og har ladt hende i stikken. Han har også berettet alle begivenheder til hr Jakob og så videre. Peter Wargel Eders tro tjener og dommer i Nessau land.