[1404-1414].


Ingvar Nielsen af Kædeby, væbner, skøder Helligkors' eller sankt Ødbøns alters gods i Bøstrup, Næstebølle og Emmerbølle, som hans hustru Mettes fader Anders og bedstefader Niels Butze i over 60 år har haft i deres værn, tillige med altrets pengeblok til præstebordet i Bøstrup mod afholdelse af en ugentlig messe.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Ingwarus Nielsøn armiger in Kyædeby salutem in domino sempiternam ♦ Notum facio uniuersis tam posteris quam modernis quod recognosco me una cum consensu et bona uoluntate dilecte uxoris mee Mettæfilie Andree Buzæs bona sancte crucis uidelicet beati Ødbøns in Bøstorpæ et Næwestæbølæ sita cum terra desolata in campo Emerbølæ maioris que quidem bona pater uxoris mee Andreas Buzæ et pater ipsius Nicolaus Buzæ condam de curia Swalæbølæ pie memorie in sua defensione in sexaginta annis et ultra ex parte eiusdem crucis cum omni iure racionabiliter habuerunt ad mensam sacerdotis in Bøstorpæ coadunatis manibus mei meeque uxoris libere resignasse cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis cum agris pratis siluis pascuis humidis et siccis nullis penitus exceptis necnon cum trunco altaris prefati beati Ødbøns per presentes totaliter scotasse in perpetuum possidenda/ quod idem rector prefate ecclesie Bøstorpæ fructus redditus et omnes prouentus de eisdem bonis subleuet annuatim et antedicta bona in sua possessione libere habeat inquilinos in eisdem instituendi et destituendi et ad usum suum plenarie ordinanda/ tali tamen condicione adiecta quod rector ecclesie Bøstorpæ qui pronunc est uel qui[1] pro tempore cedere[2] fuerit unam missam in qualibet ebdomada in honorem sancte crucis beati Ødbøns et in remedium omnium animarum fidelium perpetuis temporibus celebrabit et quatuor lumina tria minora recte in opposito ante crucem et quartum maius a sinistro latere iuxta crucem teneat omni anno ♦ Insuper obligo me meosque heredes sepedicta bona cum omnibus et singulis suis pertinenciis ut supra premittitur af prefatam mensam sacerdotis in Bøstorpæ apropriare et penitus liberare ab impeticione quorumcumque prout exigunt leges terre et requirunt ♦ In cuius resignacionis et scotacionis testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium dominorum uidelicet domini Hinrici Tymmessøns in Hwmblet et domini Magni Jensøn in Lutnessa ibidem ecclesiarum rectorum nec non Hennichini Mortensøn in Helsnæt Laurencii Iacobi in Magelby et Iohannis Hares armigerorum presentibus est appensum.

1. qui] tilf. o.l. A. 2. cedere] = sedere.

Oversættelse

Ingvar Nielsen, væbner i Kædeby, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, såvel efterkommende som nulevende, at jeg erkender, at jeg med samtykke og god vilje fra min elskede hustru Mette, datter af Anders Buze, til præstens bord i Bøstrup med mine og min hustrus sammenlagte hænder frit har afstået det hellige kors' gods, nemlig sankt Ødbøn's i Bøstup og Næstebølle med øde jord på Emmerbølle Mere mark, hvilket gods min hustrus fader Anders Buze og hans fader Niels Buze fordum af gården Svalebølle - from ihukommelse - har havt i deres værge i 60 år og mere på samme kors' vegne med al ret på gyldig vis, med nævnte gods' tilligender, alle og hvert enkelt, med marker, enge, skov, græsgange, vådt og tørt, intet overhovedet undtaget, samt at jeg med dette brev med fornævnte sankt Ødbøn's alter fuldstændigt har skødet det at besidde for bestandig. Samme sognepræst for fornævnte Bøstrup kirke skal årlig oppebære frugterne, indtægterne og alle indkomsterne af samme gods og frit have fornævnte gods i sin besiddelse til at indsætte og afsætte gårdsæder og til fuldstændigt at råde over til sit brug, dog med den yderligere betingelse, at sognepræsten for Bøstrup kirke, den nuværende eller den til enhver tid værende, til evige tider hver uge skal holde en messe til ære for sankt Ødbøns hellige kors og til bod for alle troendes sjæle samt hvert år stille fire lys, tre mindre lige over for korset og et fjerde større på venstre side af korset. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle præsten i Bøstrups fornævnte bord oftnævnte gods med dets tilliggender, alle og hvert enkelt, som ovenfor er anført, og til ganske at frigøre det for tiltale fra hvem som helst, således som landsdelens love kræver og forlanger det. Til vidnesbyrd om denne afståelse og skødning er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Henrik Tymmesen i Humble og hr. Mogens Jensen i Lindelse, sognepræster ved kirkerne sammesteds, samt hr. Henneke Mortensen i Helsned, Lars Jakobsen i Magleby og Jens Hares væbnere hængt under dette brev.