1405. 21. marts.


Peder Jonsen af Osby skøder en gård i Bältinge til Bosjø kloster.

Tekst efter nil

Tekst

Pädher Ionsons af Oszbii wäpnares åth Bosiö closter uthgifne skiötebreef på een gård Beltinge benämbd i Frostehäradt. ♦ Dat. die beati Benedicti abbatis 1405.

Per Iönszon af Oszbii wäpnares uthgifne till Bosiø closter skiøtebreef angaende een gård Beltinge benämbd i Frostehäradt. ♦ Dat. 1405.

Per Iönszon af Oszby wäpnare giör witterligit med sitt breef att hafwa skiött och från sig afhändt till Bosöö closters convent een sin gård liggiandes i Bältinge Frostehäradt. ♦ Dat. 1405 med 4 sigiller besegladt.

Oversættelse

Skødebrev udstedt af Peder Jensen af Osby, væbner, til Bosjø kloster på en gård, som kaldes Bältinge, i Frosta herred. Givet på abbeden sankt Benedikts dag 1405.

Skødebrev, udstedt af Peder Jensen af Osby, væbner, til Bosjø kloster angående en gård, som kaldes Bältinge, i Frosta herred. Givet 1405.

Peder Jensen af Osby, væbner, gør vitterligt med sit brev, at han har skødet og afhændet fra sig til Bosjø klosters konvent sin gård i Bältinge, Frosta herred. Givet 1405, beseglet med 4 segl.