(1)405. 25. juli.


Rådmændene i Danzig opfordrer rådmændene i Thorn til med henblik på den kommende dag i Marienburg at opgøre alle skader, lidte i Danmark, da de skal forelægges dronning Margrete før mikkelsdag og om et år behandles i Kalmar.

Tekst efter A

Tekst

Ersamen libin vrunde ♦ Herre Tydeman Huxer vnsers rotis burgermeister der in Denemarken czu tage ist gewest hot mang andern sachin ingebracht w{ye} das die radissendeboten von Lubeke do selbis in Denemarken tzu tage wezende von yres rotis wegin vulmechtig dy schelinge tzwischen vnsern herren vnd vns von eyme teile vnd Claus Lembeke vnd synen vrunden vom andern teile entlich tzu vntscheiden tzu sich genomen habin also das man in eigentlichen scribin sal von allen schaden den vnsere herren vnd die yren von im vnd den synen vntpfangen habin ♦ Hirumme mogit ir der uwern schaden von der wegin vnd ouch den Denemarkischen schaden die uwern anrurende tzum nehisten tage tzu Marienburg bescreuen mite bringen wend man den Denemarkischen schaden vor Michaelis nehist komende der koninginnen sal obirsenden mit vorscribunge der genen by namen die den schaden geton habin vff das sie die selbin tzum nehisten tage der vff assumpcionis Marie nehist kommende vort obir eyn iar tzu Kalmarn vorramet ist czu halden vorboten moge denne recht dorumme tzu werden ♦ Ouch libin vrunde wisset ir wol das dy cziit hir ist eynen voyth hir vfme lande vff Schone tzu senden vnd das ys noch gebornisse itzunt an uch ist gekomen hirumme willet ouch dor czu gedenken vff das keyne vorsumnisse dor iu en sulle ♦ Gescreuen am tage Iacobi ccccv vnder vnser secrete

Rathmanne Danczik

Oversættelse

Ærede kære venner. Hr. Dietrich Huxer, vort råds borgmester, som har været til møde i Danmark, har blandt andre sager indberettet, hvordan rådssendebudene fra Lübeck, der var i Danmark til samme møde, med fuldmagt fra deres råd har påtaget sig at træffe en endelig afgørelse i striden mellem vor herre og os på den ene side og Klaus Limbæk og hans frænder på den anden side, således at man skal skrive nøjagtigt til dem om alle skader, som vore herrer og deres har lidt fra ham og hans. Derfor skal I medbringe en beskrivelse af Eders skader på deres vegne og også den skade, der er sket i Danmark og vedrører Eders, til næste møde i Marienburg, thi man skal sende skaden i Danmark til dronningen før næste Mikkelsdag med liste over navnene på dem, som har gjort skaden, så at hun kan indstævne disse samme til næste møde, som det er aftalt skal holdes på næstfølgende Maria assumptionis i Kalmar om et år, for at retten kan ske fyldest. Ligeledes, kære venner, skal I vide, at det er tid at sende en foged her til landet Skåne og at det efter rimelighed nu er Eders tur, derfor skal I tænke derpå, så at der ikke sker nogen forsinkelse hermed på grund af Eder. Skrevet på Jacobi 1405 under vort sekret.

Rådmændene i Danzig.