1405.


Vidne, at Bangsbo mark med rette tilhører Børglum kloster.

Tekst efter reg

Tekst

En lattinske winde, att en skoff, som wdi gamle tiidt haffuer hed Laner marck oc nu kallis Boanx boedt marck, hørrer mett all sin rettighedt tiill Børlumkloster. ♦ Mcdv.

Oversættelse

Et vidne på latin, at en skov, som i gammel tid har heddet Laner mark og nu kaldes Bangsbo mark, med al dens rettighed tilhører Børglum kloster. 1405.