1405.


Erik Då forpligter sig til at yde Antvorskov kloster korn i fem år for noget gods i Eskebjerg.

Tekst efter reg

Tekst

Erick Daa hannsz gienbreff paa nogidt kornn aarligenn vdi femb aar effter hansz breffs datum thill Annderschouff closter att erliggis for noget guodtz i Eskeberg vdi Aars herrit hand aff closterit haffde bekommit. ♦ 1405.

Oversættelse

Erik Dås genbrev på noget korn, årligt at erlægge til Antvorskov kloster i fem år efter hans brevs datum for noget gods i Eskebjerg i Arts herred, som han havde fået af klostret. 1405.