1406. 25. april. København


Tingsvidne af Københavns byting om, at Anders Larsen, høvedsmand på borgen København, i biskop Peder af Roskildes navn har skødet en gård i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis quorum interest seu interesse poterit in futurum presens scriptum. Olawus Tulonis aduocatus ciuilis Hafnensis. Nicolaus Boecii proconsul Iohannes Iacobi . Laurencius Wynnæræ Henrik van Berghen consules Hafnenses et Ionas Wat ciuis ibidem salutem in domino ♦ Constare uolumus presentibus et futuris quod sub anno domini mocdosexto ipso die Marci ewangeliste constitutus in placito nostro ciuili Hafnis prouidus uir Andreas Laurencii capitaneus castri Hafnis. nobis presentibus et aliis pluribus fidedignis uiro discreto Thome Thaghæsun. ciui Hafnensi unam curiam Hafnis in platea wlgariter dicta Thydheskemannagadæ contigue sitam. iuxta curiam cuiusdam dicti Mønek Swdæræ. a parte occidentali cum pertinenciis ceteris eiusdem curie. nomine et mandato uenerabilis in Christo patris. ac domini. domini Petri diuina permissione episcopi Roskildensis. domini nostri et eiusdem Andree/ graciosi. scotauit. et ad manus eius assignauit iure perpetuo libere possidendam. quam curiam dictus Thomas habuit in pignore de quadam Berta relicta Henniki. que Berta suggestione dyabolica se suspendit/ et sic post mortem dicte Berte. sic misere se strangulantis. ex consuetudine legis patrie. dicta curia reuerendo domino nostro memorato est aduoluta. ♦ Obligauit insuper se idem Andreas Laurencii. nomine. mandato/ et beneuolencia. domini sui et nostri. antedicti. dictam curiam cum omnibus suis pertinenciis ipsi Thome prenotato et suis ueris heredibus ad apropriandum et disbrigandum. ab impeticione et reclamacione. dicti domini et suorum successorum et aliorum quorumcumque. quod coram omnibus quorum interfuerit. prout[1] gestum est ueraciter protestamur ♦ In huius scotacionis ratitudinem sigilla nostra una cum sigillo Andree Laurencii predicti duximus appendenda. ♦ Datum Hafnis. anno die et loco suprascriptis/

1. prout] tilf. o. l. A. .

Oversættelse

Oluf Tulesen, byfoged i København, Niels Bosen, borgmester, Jens Jakobsen, Lars Vinder, Henrik von Berge, rådmænd i København, og Jon Vad, borger sammesteds, til alle, hvem dette brev vedkommer eller vil kunne vedkomme i fremtiden, hilsen med Gud. Vi vil, at det skal stå fast for nulevende og tilkommende, at i det Herrens år 1406 på selve evangelisten Marcus' dag fremstod på vort byting i Københavns slot den glimrende mand Anders Larsen, høvedsmand på Københavns slot, som i vor og mange andre pålidelige mænds nærværelse ædelmodigt tilskødede den gode mand Thomas Tagesen, borger i København, en gård i København i den gade, der på folkemålet kaldes Tyskemannegade, mod øst stødende op til en gård, tilhørende en vis person, kaldet Mønneke Suder, med samme gårds øvrige tilliggender, et hverv overdraget ham af den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, vor og samme Anders' herre, og afstod den til ham frit at besidde med evig ret, hvilken gård nævnte Thomas havde i pant af en vis Berta, Hennekes enke, som ved djævelens tilskyndelse hængte sig og således tilfaldt nævnte gård efter nævnte Bertas død, der så ynkeligt kvalte sig, ifølge landets retspraksis vor nævnte ærværdige herre. Yderligere forpligtede samme Anders Larsen sig på sin og vor fornævnte herres vegne til at hjemle og frigøre den fornævnte Thomas nævnte gård med alle dens tilliggender fra krav og fordring fra nævnte herre og hans efterfølgere og hvilke som helst andre, hvilket vi bevidner med sandfærdige ord over for alle dem, hvem det vedkommer, at det således er sket. Til bekræftelse af denne skødning har vi ladet vore segl tillige med fornævnte Anders Larsens segl hænge under dette brev. Givet i København ovennævnte år, dag og sted.