1406. 16. maj.


Borgmestre og rådmænd i Præstø indrømmer hr. Erik Bydelsbak fritagelse i hans og hans hustrus levetid for byret (byskat) af en gård i byen, som han har købt af Hans Lund.

Tekst efter A

Tekst

Burgæmæsteræ ok rathmæn. ok al thæn menæ b{yv} aff Præstø sændæ allæ mæn thættæ breff se ællær høræ lazæ quædye ewynnælighæ. meth guth ♦ Thet skal allæ mæn vidærlicht væræ the thær nw æræ som the ther kommæ skulæ ath wy allæ meth ien kyær wilyæ ien hederlich man ok ien ærlich hær Eric B{yv}delbach thær ridderæ ær. hawæ wnt ien gorth ther liggar i Præstø hwickæn han køppttæ aff Hans Lwnd fri ok quiit for al b{yv}ræt so længæ som han ok hans kæræ hwsfrv lewer foræ thæn gothæ troo ther wy hafwæ funnæth aff hanum i allæ mothæ ♦ Til hwos wynnæsb{yv}rth tha hawæ wy wor statas yngsyælæ for hængt ♦ Scrywet ok gywet wnder wors herræ aar thwzæn aar fyræ hwndærth aar a po thet syættæ thæn fæmttæ søndach æffther poskæn.

Oversættelse

Borgmestre og rådmænd og alle menige indbyggere i Præstø sender alle, som ser dette brev eller hører det læse, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel de, som nu findes som de fremtidige, at vi alle med vore kære vilje har indrømmet den hæderlige og ærlige mand, hr. Erik Bydelsbak, ridder, en gård i Præstø, som han købte af Hans Lund, frit og kvit for al byret (byskat), så længe som han og hans kære hustru lever, på grund af den store trofasthed, vi i alle henseender har fundet hos ham. Til vidnesbyrd herom har vi hængt vor stads segl under. Skrevet og givet i det Herrens år 1406 femte søndag efter påske.