1406. 19. maj. Ålborg


Peder Høg og Niels Krabbe oplader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt (opregnet) jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen.

Tekst efter A

Tekst

Wi Pæther Høgh oc Nicles Krabbe Mikel Niclessøns Krabbes søn afuapn kungøre alle the som thettæ breff se eller høræ at æfter thet. at wy wel hørt oc forstondet haue. at thettæ æfterscrefne gots som her Thomes præst aff Trannys oc wy hafthe i Norræ oc i. Søndre Trannys sochn. hauer .i. lang tidh wæret .i. krunene wæræ/ oc wy wel hørt haue at thet schulde forthom waræ. forældre til haue hørt/ somme sie at wy schulde haue ther nogher ræt wt i oc somme sie at kronen oc konyngedømet haue ther ræt til/ ♦ Tha kænnes wy meth thettæ samme wort opne breff at wy meth ia och godhwilie oc samthycke bægges woræ oc woræ weners og samfrænders haue vpladet skøt oc affhænt. oc vplade skøde oc affhænde meth thettæ næruærende breff fran oss oc woræ arfuynge ewynneleghe. mechtighe første oc førstynne woræ nadheghe herre oc frue konyng Erik oc drotning Margretæ oc there arfuynge oc æfterkomere oc kronen .i. Danmarc. vm wy eller woræ arfuynge oc synderleghe myn forde Pæther Høghs dotter Sophia nogher ræt æller æyendom noghen tidh haue haft eller haue .i. thettæ samme æfterscrefne goths eller i nogher thes tilliggelsse. som ther nu tilligger æller aff alder tillighet hauer. eller i noghet thet annæt gots som konyng Woldemar hues siæl gudh haue til foren ther til hafthe ♦ Først i Syndre Trannys en gardh ther Pæther Ienssøn boor wt .i. som giuer fire pund korn oc two skilling grot item en gardh ther Stygh boor wt .i. som gifuer thry pund korn oc two skilling grot item i en gardh Iens Griis som giuer iiii pund korn oc two skilling grot item en gardh ther boor Pæther Horn wt .i. huilken som giuer eet pund korn oc two skilling grot item Lasse Pætherssøn som gifuer fire pund korn oc two skilling grot item Hannes Wille som gifuer atæ grote item Iens Clemitssøn som oc giuer atæ grote ♦ Item i Vdre Worthæ. Beynt Ienssøn som giuer tw pund oc een byscheppe korn oc two skilling grot item Bothild Thures som oc giuer tw pund oc een byscheppe korn oc two skilling grot item Nicles Skynnere en skilling grot ♦ Item i, Wtorp. Iacop Niclessøn som giuer. tw pund korn oc ii schilling grot item Ingwar fæm pund korn oc ii schilling grot item Lasse Palnessøn som giuer fæm pund korn til kyrken .i. Nørræ Trannys oc ii schilling grot til huset i Aleburgh ♦ Item i Sundby. Bæg som gifuer ii pund korn oc ii schilling grot item Iens Myrk ii pund korn. oc ii schilling grot. item Ieyp Dondeman fire byschepper korn oc xvi grote item Haghen som giuer eet pund korn oc viii grot item Kaye Ascers som giuer tw pund korn oc ii schilling grot. ♦ Item .i. Nørre Trannys Thury Ieypssøn syw byschepper korn oc i schilling grot item Thury Pætherssøn iiii byschepper korn oc i schilling grot item Anders Byærkessøn ii schilling grot item Iens Sporghssøn vii byschipper korn oc ii schilling grot. item Esbern Pætherssøn xiiii byschepper korn oc ii schilling grot item Lasse Pætherssøn som giuer x grote til Aleburgh. oc thry pund korn til. Nørretrannys kirke item Niels Sporghssøn iiii pund korn oc ii schilling grot. item Niels Aslughssøn fæm pund korn oc ii schilling grot. item Iens Biill iiii pund korn oc ii schilling grot item Throuels x grot item Pæther Ebbessøn vii byschepper korn oc viii grot item Anders Dyækn. som gifuer til Aleburgh xvi grote oc til kirken .i. Nørre Trannys ii pund korn. item Ies Rwt eet pund korn oc ii schilling grot. item Oleff ii byschepper korn. oc x grot. item Gødy ii byschepper korn. oc x grot. item Lasse Kragh two byschepper korn. oc x grot. ♦ Alt thettæ forscrefne meth all oc hwor besynderlich thes tilliggelsse. swosom ær agher ænge scowe fiskewatn fægange møller møllestadher damme damsband ødhe oc bygdt wat oc thywrt rørende oc wrørende ænkte vndentaghit .e. hwat thet hælst heder æller ær hafue wy forde Pæther Høgh oc Nicles Krabbe salt skøt oc affhænt. fran oss oc woræ arfwynge. forde wor nadheghe herre oc frue. koning Erik oc drotnyng Margretæ oc there arfuynge oc æfterkomere oc kronen i. alle made som forescreuet star meth all breff oc ræticheet til ewynnelich æye/ ♦ Oc kænnes wy oss eller wore arfuynge ængen ræticheet eller tiltalen til thettæ forscrefne alt eller noghit ther aff. athaue eller athaue scule .i. noghræ made. forethy at oss foræ alt thettæ forscrefne swo fult oc alt scheet oc giort ær aff forde wor nadeghe frue drotnyngen. swo at oss. vpa woræ oc wore arfuynges weyne fulleleghe oc wæl at nøyer. ♦ Item fynnes noghre breff som lude eller røre pa thettæ forscrefne. the scule komme forde wor herre oc frue oc there arfuynge oc æfterkomere til gagn. oc til gothe i. alle made. oc ængen stadh til hinder eller scadhe .i. noghre made. ♦ Oc til binde wy oss oc woræ arfwynge atfrii oc hemblæ oc ordhgrant atgøre. forde wor herre oc frue oc there arfuynge oc æfterkomere alt thettæ forscrefne foræ hwor mans tiltalen. ♦ Item hwat ræt som kronen til foren haft hauer eller hauer .i. thettæ forscrefne ther bliue hwn wforsymedh wt .i. oc ey her meth krænckes .i. noghre made ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn at alle thisse forscrefne stycke oc article oc hwor there with sich. scule swo stadheghe faste oc vbrødeleghe bliue oc haldes ewerdeleghe oc wgencalleleghe .i. alle made som forescreuet star. tha haue wy forde Pæther Høgh. oc Nicles Krabbe woræ incigle hængt foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh hetherleghe fathre oc wælborne mæn. swosom ær biscop Bo aff Arus. biskop Lagho aff Wyburgh. biskop Pæther aff Burglum. her Niels Iuerssøn. her Magnus Munk. her Iohan Scarpenbergh. her Iens Niclessøn aff Auentsbergh. her Eleff Elefsøn. oc her Ieyp Lauessøn riddere Stygh Munk Bugge Nielssøn Niels Strangessøn og Iens Swenssøn Bryms afuapn. haue ladet theres incighle hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Aleburgh anno domini millesimo quadringentesimo sexto uigilia ascensionis domini\

Oversættelse

Vi Peder Høg og Niels Krabbe, Mikkel Nielsen Krabbes søn, væbnere, bekendtgør for alle, der ser eller hører dette brev, at vi har hørt og vel forstået, at dette efternævnte gods, som hr. Thomas, præst i (Nørre) Tranders, og vi havde i Nørre - og Sønder Tranders sogn, i lang tid har været i kronens retmæssige besiddelse, og at vi har hørt, at det tidligere skulle have tilhørt vore forfædre; nogle siger, at vi skulle have ret dertil, og andre siger, at kronen og kongedømmet har ret dertil. Derfor erkender vi med dette vort åbne brev, at vi med vort jaord og gode vilje og begges samtykke samt vore venners og frænders samtykke har opladt, skødet og afhændet og med dette brev oplader, skøder og afhænder bort fra os og vore arvinger til evig tid til den mægtige fyrste og fyrstinde vor nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger og efterkommere samt Danmarks krone den ret eller besiddelse, som vi eller vore arvinger og især fornævnte Peder Høgs datter Sofie på noget tidspunkt kunne have haft eller have til eller i det samme efternævnte gods eller noget af dets tilliggende, som nu hører dertil eller fra gammel tid har hørt dertil, eller i noget af det andet gods, som kong Valdemar - hvis sjæl Gud have - tidligere ejede. For det første en gård i Sønder Tranders, hvor Peder Jensen bor, som giver fire pund korn og to skilling grot; en gård, hvor Stig bor, som giver tre pund korn og to skilling grot; en gård, hvor Jens Gris bor, som giver fire pund korn og to skilling grot; en gård, hvor Peder Horn bor, som giver eet pund korn og to skilling grot; Lasse Pedersen, som giver fire pund korn og to skilling grot; Hans Wille, som giver otte grot; Jens Klementsen, som giver otte grot. Fremdeles i Storvorde Bent Jensen, som giver to pund og een byskæppe korn og to skilling grot; Bodil Tures, som også giver to pund og een byskæppe korn og to skilling grot; fremdeles Niels Skinner een skilling grot. Fremdeles i (Nørre) Uttrup Jakob Nielsen, som giver to pund korn og to skilling grot; fremdeles Ingvar fem pund korn og to skilling grot; Lasse Pallesen, som giver fem pund korn til kirken i Nørre Tranders og to skilling grot til huset i Ålborg. Fremdeles i Nørresundby Bæg, som giver to pund korn og to skilling grot; Jens Mørk to pund korn og to skilling grot; Jakob Dannemand fire byskæpper korn og 16 grot; Hågen, som giver eet pund korn og otte grot; Kaj Asser, som giver to pund korn og to skilling grot. Fremdeles i Nørre Tranders, Ture Jakobsen syv byskæpper korn og en skilling grot; Ture Pedersen fire byskæpper og en skilling grot; Anders Bjarkesen to skilling grot; Jens Spurvsen syv byskæpper korn og to skilling grot; Esbern Pedersen 14 byskæpper korn og to skilling grot; Lasse Pedersen, som giver 10 grot til Ålborg og tre pund korn til Nørre Tranders kirke; Niels Spurvsen fire pund korn og to skilling grot; Jens Bil fire pund korn og to skilling grot; Troels 10 grot; Peder Ebbesen syv byskæpper korn og otte grot; Anders Degn, som giver 16 grot til Ålborg og to pund korn til kirken i Nørre Tranders; Jens Rud eet pund korn og to skilling grot; Oluf to byskæpper korn og 10 grot; Gøde to byskæpper korn og 10 grot; Lasse Krag to byskæpper korn og 10 grot. Alt dette foranskrevne med alle dets tilliggender hver især, nemlig agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, damme, dæmning, øde og bebygget, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, har vi fornævnte Peder Høg og Niels Krabbe solgt, skødet og afhændet bort fra os og vore arvinger til vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt kronen i alle henseender sådan som foran står skrevet, til evig besiddelse med alle breve og rettigheder. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette føromtalte eller noget deraf eller på nogen måde kan få det, eftersom vi for alt det føromtalte er blevet fyldestgjorte og har fået fuld betaling af vor fornævnte nådige frue, dronningen, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse på vore egne og vore arvingers vegne. Findes der nogle breve, som lyder på eller angår dette føromtalte, så skal de komme vor fornævnte herre og frue samt deres arvinger og efterkommere til gavn og til gode i alle henseender og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Vi forpligter os og vore arvinger til at fri og hjemle alt dette føromtalte mod tiltale fra hvemsomhelst og nøje opfylde alt over for vor fornævnte herre og frue samt deres arvinger og efterkommere. Hvad ret kronen tidligere har haft eller har til det føromtalte, den skal den uforstyrret bevare og ikke på nogen måde krænkes deri ved dette. Til større bekræftelse af og sikkerhed for, at alle disse foranskrevne punkter og artikler hver for sig således skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes evindeligt og uigenkaldeligt i alle henseender, således som det foran står skrevet, har vi fornævnte Peder Høg og Niels Krabbe hængt vore segl under dette brev. Til vidnesbyrd herom har de hæderværdige fædre og velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, biskop Peder af Børglum, hr. Niels Iversen, hr. Mogens Munk, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Elav Elavsen, og hr. Jakob Lavesen, ridder, Stig Munk, Bugge Nielsen, Niels Strangesen og Jens Svendsen Brims, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 dagen før Kristi himmelfartsdag.