1406. 24. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Tyge Basse Vodskov.

Tekst efter Aa

Tekst

Først ith rigenns breff, att konning Erick til dømmer her Tuge Basse Wodskoug med mere gods, effter hand haffuer louligenn kiønnditt løssenn ther paa oc lagd pendingenn ind, og Torckilldt <Myg af>[1] Wiig wille icke annamme thennem. ♦ Datum Aalborg mandagenn effter vor herris himmelfars dag mcdvi.

1. <Myg af>] mgl. i jordebogen. .

Oversættelse

Først et riges brev, at kong Erik tildømmer hr. Tyge Basse Vodskov med mere gods, efter at han lovligt har bekendtgjort indløsning deraf og deponeret pengene, men Torkil (Myg af) Vig ville ikke modtage dem. Givet i Ålborg mandag efter Kristi himmelfartsdag 1406.