[1406] 25. juni. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden sender borgmestre og rådmænd i Thorn dronning Margretes breve til ham og til hansestæderne samt de vendiske stæder og beder dem meddele deres stilling til indholdet, førend han svarer dronningen.

Tekst efter A

Tekst

Homeister\ D{ue}tschis ordins Liben getruwen ♦ Off dese cziet quam czu vns Conrad Leczkaw burgermeister von Danczk mit der frowen konigynne bothe von Denemarken der an vns eynen briff brachte/ vnd den andern sprechende an die gemeynen stete dis landis antworte vns Conrad Leczkow die selben beiden brife wir euch hir inne vorslossen senden ♦ Vnd als ir dor inne der frowen konigynne begerunge vornemen werdet/ bitten wir euch das ir wol tut vnd dar off yn euwrem rathe sprechet/ ♦ Vnd was euch dor an gerathen dunket/ des schreibt vns eyn antwort euwirs willens das vns die wedir werde bis dinstag ne[hst comende] off den abend ader bis mittewoche fr{ue}/ durch der mynsten m{ue}he wille off das ir nicht selbir her ab comen durffet/ ♦ Zo wellen wir noch euwrem vnd der andirn stete willen/ der konigynne eyn antwort wedir schreiben/ ♦ Ouch vyndt ir hir inne eyne copie eynis brifes den die konigynne/ den Wendischen steten hat gesant/ vnd wenne ir vns wedir euwir antwort schreiben werdt/ zo sendt vns wedir die czwene brife der konigynne vnd ouch die copie yn euwrem brife vorslossen/ ♦ Gegebin czu Marienburg am freitage noch sente Iohannis baptiste tage.

Oversættelse

Højmesteren for den tyske orden. Kære trofaste. På denne tid kom til os Konrad Leskow, borgmester i Danzig, med fru dronningen af Danmarks bud, der bragte et brev til os og et andet rettet til hansestæderne i dette land. Konrad Leskow overbragte os de samme to breve, som vi sender Eder indlagt heri. Og når I deri erfarer fru dronningens begæring, beder vi Eder om at gøre vel og tale derom i Eders råd. Og hvad der deri synes Eder tilrådeligt, dertil beder vi Eder skrive et svar om Eders vilje, så vi får det tilbage inden næstkommende tirsdag om aftenen eller til onsdag tidligt, for at det kan være til mindst møje, hvis I ikke selv kan komme hertil. Så vil vi efter Eders og de andre stæders vilje skrive et svar tilbage til dronningen. Endvidere finder I heri en kopi af et brev, som dronningen har sendt til de vendiske stæder, og når I vil skrive Eders svar tilbage, så send os atter de to breve fra dronningen og også kopien indlagt i Eders brev. Givet på Marienburg fredag efter den hellige Johannes Døberens dag.