1406. 4. juli. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete om at lade forhandlingerne afholde i Kalmar som planlagt og beklager, at han ikke personligt kan deltage.

Tekst efter Aa

Tekst

Demutige beuelunge vnd willigen dinst tzu all euwer konynglichen behegelichekeit beuor ♦ Allirdurchluchste forstynne grossmechtige genedige frowe in dem letzten briffe[a] den vns euwer grossmechtikeit by desem bewiser hat gesandt begeret ir das der tag det tzu Calmarn vorramet ist tzu halden von den euwern vnd den vnsern gehalden wurde tzu dem Oressunde vmb gemaches vnd andir sachen wille hochmechtige gnedige frawe wir haben die selbe euwer begerunge vnsern gebitigern vorbracht vnd mit in do von geredt vnd ir allir meynunge ist synt das der tag vorramet vnd vorbrifet ist tzu Calmarn tzu halden do hen die vnsern gesichert synt vnd nyrne andirswo zo dunket sie mogelich das man in tzu Calmar halde vnd nicht an eyne andir stat lege dorumb zo bitten wir euwer allirdurchluchtikeit das is ouch euwer wille sy das her tzu Calmarn gehalden werde alz is von beyderseit ist vorschreben wend wir vnsere sendeboten ouch do hyn wellen schicken die euwer grosmechtikeit vnsers willen volkomelich vndirrichten sullen sunderlich als euwer hochwirdikeit begeret das wir selben komen welden tzu der wirtschafft des hochgeborn konyges Erichs euwirs sones grosmechtige vnd gnedige frowe wir danken flisslich euwern gnoden das ir vns geruchet do tzu tzu laden vnd alleyne wir wol eynen guten willen dor tzu hetten zo sy wir doch vorhindert von mancherley gebrechen [1] vnd schelungen das wirs mit nichte gethun mogen vnd bitten euwir durchluchtikeit als vnser gnedige frowe das ir vns das nicht vor arg haben wellet ♦ Gegeben uff vnserm husze Marienburg am sontage noch sent Petir vnd Pauli tage.

1. gebrechen ] r tilføjet o.l.
a. briffe] kendes ikke.

Oversættelse

Ydmyg anbefaling og villig tjeneste til al Eders kongelige velbehag tilforn. Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige nådige frue, i det sidste brev, som Eders stormægtighed har sendt os med denne brevviser, begærer I, at mødet som det er aftalt at holde i Kalmar, bliver holdt af Eders og vore ved Øresund for bekvemmeligheden og andre sagers skyld. Stormægtige nådige frue, vi har forelagt vorer herrer samme Eders begæring og talt med dem derom, og alles mening er, at siden det er aftalt og skriftligt nedfældet at holde mødet i Kalmar, hvorhen vore er sendt med løfte om sikkerhed, og ikke andre steder, så synes det dem rimeligt, at man holder det i Kalmar og ikke flytter det til et andet sted. Derfor så beder vi Eders højhed om, at det også må være Eders vilje, at det bliver holdt i Kalmar, som det er meddelt skriftligt på begge sider, thi vi vil også sende vore sendebude derhen, som skal underrette Eders stormægtighed fuldstændigt om vor vilje, i særdeleshed da Eders højhed begærer, at vi selv skal komme til den højbårne kong Eriks Eders søns bryllupsfest. Stormægtige og nådige frue, vi takker med flid Eders nåde for, at I behager at indbyde os dertil, og selv om vi visselig havde en god vilje dertil, så er vi dog forhindret af mange slags vanskeligheder og stridigheder, så vi ikke kan gøre det, og vi beder Eders højhed som vor nådige frue om, at I ikke vil tage os det ilde op. Givet på vort slot Marienburg søndag efter sankt Peter og Pauls dag.