1406. 3. august. Christburg


Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden bemyndiger grev Johan af Seyn, kommendator i Balga, Friedrich von Wallenrode, kommendator i Mewe, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, til at forhandle med dronning Margrete om Gotland og Visby.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wir bruder Conrad von Iungingen homeister dutsch ordens thun kunt vnd offenbar allen den desser briff vorbracht wirt das wir mit rathe vnser gebitiger die erbarn geistlichen vnsers ordens bruder vnd vnsere liben getruwen hir nach geschreben grafe Iohan von Seyn kompthur czur Balge Frederich von Wallenrode kompthur czur Mewe Albrecht Ruthe burgermeister czu Thorun vnd Iohan von Thorun burgermeister czum Elbinge gesant haben vnd mit voller macht senden off den tag der czu Calmarn vorramet ist czu halden mit den allirdurchluchsten forstynnen frowen Margarethe koningynne czu Denemarke etc als vmb das land Gotland vnd vmb die stat Wysbu vnd was die vorgenannte vnsere sendebothen mit der vorgeschreben frowen konigynne ader iren volmechtigen sendebothen entrichten ader enden mogen vmb das vorgeschreben land vnd stat vnd in allen andern sachen is sey nach rechte nach mynne ader nach fruntschaft ader in welchirley andern beqwemen wyze sie das eyntrechticlich vnd ane gefeer gethun mogen das sollen sie volle macht haben vnd geloben das mit craft deses brifes stete vnd veste czu halden bey guten truwen ♦ Czu merer sicherheit vnd getzugnisse desser vorgeschreben dinge haben wir vnser ingesigel an dessen briff lassen hengen der gegeben ist off vnserm huse Cristburg am dinstage noch Petri ad uincula im xiiiic vnd viten iare.

Oversættelse

Vi broder Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden gør vitterligt og åbenbart for alle, hvem dette brev bliver forelagt, at vi efter råd fra vore herrer har sendt og sender vore hæderlige gejstlige ordensbrødre og vore kære tro mænd, der står nævnt herefter, grev Johan af Seyn kommendator i Balga, Friedrich v. Wallenrode kommendator i Mewe, Albrecht Rode, borgmester i Thorn og Johan v. Thorn borgmester i Elbing med fuldmagt til det møde, der er aftalt at holde i Kalmar med den allerhøjeste fyrstinde, fru Margrete dronning af Danmark etc. angående landet Gotland og staden Visby, og hvad de førnævnte vore sendebude udretter eller afgør med den førnævnte fru dronning eller hendes befuldmægtigede sendebude angående førnævnte land og stad og i alle andre sager, det være sig efter retten, i mindelighed eller i venskab eller på hvilken anden passende måde de kan gøre det samdrægtigt og uden svig, det skal de have fuldmagt til og love i kraft af dette brev at holde stadigt og fast i troskab. Til yderligere sikkerhed og vidnesbyrd om disse førnævnte sager har vi ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet på vort slot Christburg tirsdag efter Peter ad vincula i 1400. og 6. år.