1406.


Abbed Tyge i Alling kloster lover Århus kapitel lydighed.

Tekst efter reg

Tekst

Et pergamendtz breff, Thygge abbet i Almind[1] closter haffuer giffuet capittell i Aars om hørsom och lydighedt. ♦ 1406.

1. Almind] læs: Alling .

Oversættelse

Et pergamentbrev, som Tyge, abbed i Alling kloster, har givet kapitlet i Århus vedrørende ærbødighed og lydighed. 1406.